Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Napredno programiranje DAKEng1-03

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 207052 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HERCEG MARIJAN, nositelj
JOB JOSIP, nositelj
FILIPOVIĆ LUKA, suradnik

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. identificirati posebnosti prevoditelja za ciljanu arhitekuru prilikom izrade namjenske programske podrške

2. objasniti postupak prevođenja programskog koda

3. procijeniti učinkovitost zauzimanja memorije u nekom kodu i predložiti moguća poboljšanja

4. razviti vlastito programsko rješenje zadanog jednostavnog problema za ciljanu arhitekturu

5. identificirati i ispraviti greške u namjenskoj programskoj podršci prilikom izrade iste

6. prosuditi ispravnost rada razvijenog programskog rješenjaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti