Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Digitalna obrada slike i videa za autonomna vozila DAEng3-02

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 177875 | Akademska godina: 2020./2021.

Nastavnici na predmetu

RIMAC-DRLJE SNJEŽANA, nositelj
VRANJEŠ MARIO, nositelj
CUPEC ROBERT, nositelj
VAJAK DENIS, suradnik

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. vrednovati značajke ADAS sustava

2. usporediti algoritme za obradu slike i video signala u autonomnim vozilima

3. primijeniti napredne algoritme obrade slike i videa u realnom vremenu

4. vrednovati karakteristike sustava kamera za autonomnu vožnju

5. primijeniti postupke obrade slike kamere za zamjenu zrcala

6. razviti prototip vlastitog algoritma obrade slike i videa u realnom vremenu za primjenu u autonomnim vozilimaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti