Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Računalne mreže i protokoli u automobilu DAEng2-01

ECTS 7 | P 30 | A 0 | L 30 | K 15 | ISVU 207061 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

VLAOVIĆ JELENA, suradnik
ŽAGAR DRAGO, nositelj
KRIŽANOVIĆ VIŠNJA, suradnik
RUPČIĆ SLAVKO, nositelj
MANDRIĆ-RADIVOJEVIĆ VANJA, nositelj

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razumjeti i opisati karakteristike i parametre računalne mreže sukladno zahtjevima njezine primjene

2. primijeniti osnovne metode i alate za formalnu specifikaciju, verifikaciju i vrednovanje komunikacijskih protokola

3. definirati metode komunikacije između računalnih sustava u vozilima te napraviti jednostavne programe koji se pokreću u takvom okruženju

4. analizirati komunikacijske mreže u automobilu te definirati karakteristike ključnih protokola za komunikaciju u automobilu

5. projektirati jednostavnije komunikacijske sustave temeljene na protokolima za komunikaciju u automobiluAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti