Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Inteligentni transportni sustavi DA4REng4I-10

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 149744 177087 177880 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

BALEN JOSIP, nositelj

Ciljevi predmeta

Studente upoznati s područjem inteligentnih transportnih sustava s naglaskom bežične ad-hoc mreže vozila – VANETs (engl. Vehicular Ad-hoc Networks). Studente osposobiti za razvoj, implementaciju i vrednovanje algoritama za učinkovito rasprostiranje informacija između vozila i infastrukture u bežičnim ad-hoc mrežama vozila.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Upoznavanje s osnovnim principima i izazovima u Inteligentnim transportnim sustavima. Inteligentne ceste i prometna infrastruktura. Pregled novih tehnologija ugrađenih u vozila (arhitektura, ugrađeni sustavi, operacijski sustavi, komunikacijski uređaji). Autonomna vozila bez vozača. Rasprostiranje informacija u bežičnim ad-hoc mrežama vozila (aplikacije, koncepti). Sigurnost komunikacije, vozila i pješaka. Algoritmi i protokoli za učinkovito rasprostiranje informacija između vozila. Simulacije prometa i komunikacije između vozila i infrastrukture koristeći Omnet++, Veins i SUMO simulatore. Obrada dobivenih rezultata i vrednovanje performansi.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Sommer, C; Dressler, F. Vehicular Networking Cambridge University Press, 2014.

2. 2 Bošnjak, I. INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI - ITS 1. Zagreb: Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, 2006.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 S. Ghosh, T. S. Lee Intelligent Transportation Systems: Smart and Green Infrastructure Design, Second Edition CRC Press, 2010

2. 2 R. Popescu-Zeletin, I. Radusch, M. Rigani Vehicular-2-X Communication: State-of-the-Art and Research in Mobile Vehicular Ad hoc Networks Springer, 2010

3. 3 M. Picone, S. Busanelli, M. Amoretti, F. Zanichelli, G. Ferrari Advanced Technologies for Intelligent Transportation Systems Springer, 2014

4. 4 J. Balen Učinkovito rasprostiranje poruka u mrežama vozila zasnovano na njihovom položaju doktorska disertacija, Osijek, Elektrotehnički fakultet, 2014.

5. 5 C. Sommer, F. Dressler Progressing Toward Realistic Mobility Models in VANET Simulations IEEE Communications Magazine, vol. 46 (11), pp. 132-137, studeni 2008.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. navesti osnovne principe i izazove u Inteligentnim transportnim sustavima

2. objasniti prednosti novih tehnologija ugrađenih u vozila i prometnu infrastrukturu

3. analizirati, usporediti i vrednovati različite načine rasprostiranja informacija u bežičnim ad-hoc mrežama vozila

4. razviti i programski implementirati algoritme za učinkovito rasprostiranje poruka u bežičnim ad-hoc mrežama vozila

5. provesti testiranje algoritma koristeći simulator prometa i simulator komunikacije u prometu

6. prikupiti rezultate mjerenja i vrednovati dobivene performanseAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti