Sveučilišni diplomski studij

Ak.g.2014./2015.2015./2016.2016./2017.2017./2018.

Nazad   Raspored   Engleski

Diplomski rad D4-03

ECTS 16 | P 0 | A 0 | L 0 | K 12 | ISVU 62293

Nastavnici na predmetu

Ciljevi predmeta

Definirati studentu temu i zadatak diplomskog rada odgovarajuće znanstveno-stručne razine čime student treba dokazati sposobnost inženjerskog rada pri rješavanju zadataka temeljenih na konkretnom praktičnom problemu. Mentorskim vođenjem studentu pomagati u rješavanju zadanog zadatka.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Ovisi o temi diplomskog rada.

Vrste izvođenja nastave

mentorski rad

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Ovisi o temi diplomskog rada.

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. Ovisi o temi diplomskog rada.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Ovisi o temi diplomskog rada.

2. Ovisi o temi diplomskog rada.

3. Ovisi o temi diplomskog rada.

4. Ovisi o temi diplomskog rada.Tablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
, Konstrukcijske vježbe (KV)

0
ECTS
0
, Konstrukcijske vježbe (KV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

0
Max

0
Rješavanje problema zadanog na KV Broj radnih sati
0
ECTS

0
Konstrukcijske vježbe (KV) Vrednovanje rješenja za zadani problem Min

0
Max

0
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
0
Σ ECTS
0
Nisu svi ishodi odabrani! Σ Max
0