Sveučilišni diplomski studij

Diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika, smjer Elektroenergetika

Završetkom diplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike studenti stječu znanja i vještine iz područja matematike, fizike i elektrotehnike koja su potrebna za rješavanje složenih inženjerskih problema na području elektroenergetike i komunikacijskih sustava.

Koncepcija studijskoga programa smjera elektroenergetika zasnovana je na sustavnome pristupu rješavanja inženjerskih i istraživačkih zadataka u raznim granama industrije i energetike. Studij započinje predmetima koji obrađuju pojave u elektroenergetskom sustavu, preko onih u kojima se obrađuju pripadne metode analize i sinteze, a završava predmetima koji daju znanja o projektiranju komponenata i sustava energetskih, industrijskih i transportnih postrojenja. Nadalje, posvećena je briga za javno zdravlje i sigurnost, kao i briga za zaštitu okoliša.

Studenti koji završe taj studij osposobljeni su za rješavanje složenih zadataka u raznim granama industrije i energetike te praćenje i usvajanje različitih tehnoloških promjena i inovacija na tome području. U stanju su provesti analizu i donijeti relevantne zaključke te primijeniti odgovarajuće metode s ciljem rješavanja specifičnih praktičnih i teorijskih problema, pri čemu mogu kreirati, odabrati i primijeniti odgovarajuće tehnike i suvremene inženjerske alate, uz razumijevanje ograničenja koje takvi alati posjeduju.

Studenti toga studija stječu dobar pregled relevantne literature u kojoj su izložene važne teorijske podloge i metode s toga područja znanosti i tehnike.  

 

Diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika, smjer komunikacije i informatika

Završetkom diplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike studenti stječu znanja i vještine iz područja matematike, fizike i elektrotehnike koja su potrebna za rješavanje složenih inženjerskih problema na području elektroenergetike i komunikacijskih sustava.

Koncepcija studijskoga programa smjera komunikacije i informatika zasnovana je na sustavnome pristupu rješavanja inženjerskih i istraživačkih zadataka na području komunikacija i multimedije. Studij započinje predmetima koji obrađuju pojave u komunikacijskom sustavu, preko onih u kojima se obrađuju pripadne metode analize i sinteze, a završava predmetima koji daju znanja o projektiranju komponenata i sustava za komunikaciju i multimediju. Nadalje, posvećena je briga za javno zdravlje i sigurnost, kao i briga za zaštitu okoliša.

Studenti koji završe taj studij osposobljeni su za rješavanje složenih zadataka na području komunikacija i multimedije te praćenje i usvajanje različitih tehnoloških promjena i inovacija na tome području. U stanju su provesti analizu i donijeti relevantne zaključke, primijeniti odgovarajuće metode s ciljem rješavanja specifičnih praktičnih i teorijskih problema, pri čemu mogu kreirati, odabrati i primijeniti odgovarajuće tehnike i suvremene inženjerske alate, uz razumijevanje ograničenja koje takvi alati posjeduju.

Studenti toga studija stječu dobar pregled relevantne literature u kojoj su izložene važne teorijske podloge i metode s toga područja znanosti i tehnike. 

 

Diplomski sveučilišni studij Računarstvo

Završetkom diplomskog sveučilišnog studija računarstva studenti stječu znanja i vještine iz područja računarstva, elektrotehnike, matematike i fizike, koja su potrebna za rješavanje složenih inženjerskih problema na području računarstva i tehnike.

Koncepcija studijskoga programa zasnovana je na sustavnome pristupu rješavanja inženjerskih i istraživačkih zadataka u raznim granama računarstva. Studij sadrži predmete koji studentima daju temeljna i napredna znanja potrebna za razumijevanje, analizu, sintezu, realizaciju i prilagodbu računalnih i programskih sustava za unaprjeđenje rada tehničkih sustava, kao i za rad u ostalim današnjim sveprisutnim računalnim okolinama. Ta znanja omogućuju povezivanje različitih računalnih arhitektura, programskih okolina i metodologija, s ciljem ostvarivanja računalnih sustava željenih performansi te sustavskih i primjenskih programskih rješenja prema potrebama korisnika u informacijsko-komunikacijskim, industrijskim i drugim okolinama.

Studenti koji završe taj studij osposobljeni su za rješavanje složenih zadataka u raznim tehničkim granama, informacijsko-komunikacijskim okolinama i industriji te praćenje i usvajanje različitih tehnoloških promjena i inovacija na tome području. U stanju su provesti analizu i donijeti relevantne zaključke te primijeniti odgovarajuće metode s ciljem rješavanja specifičnih praktičnih i teorijskih problema, pri čemu mogu kreirati, odabrati i primijeniti odgovarajuće tehnike i suvremene inženjerske alate, uz razumijevanje ograničenja koje takvi alati posjeduju. Studenti toga studija stječu dobar pregled relevantne literature u kojoj su izložene važne teorijske podloge i metode s toga područja znanosti i tehnike. 

 

Diplomski sveučilišni studij Automobilsko računarstvo i komunikacije

Diplomski sv. studij Automobilsko računarstvo i komunikacije svojim programom pruža studentima mogućnost uže specijalizacije u području osmišljavanja, projektiranja, izrade i testiranja programske podrške i računalnih sustava u automobilskoj industriji. Nakon stjecanja osnovnih znanja iz područja naprednog programiranja i ugrađenih računalnih sustava, ovaj diplomski studij pruža studentima specifična znanja vezana za komunikacijske mreže i protokole u automobilu, izradu i testiranje programske podrške u sigurnosno kritičnim sustavima upravljanja (npr. autonomno vozilo) te sigurnost informacijskih sustava vozila. Dodatna specifična znanja se kroz program ovog studija stječu u području sustava napajanja i pogona vozila, primjene energetske elektronike u vozilu, digitalne obrade slike i videa te u području primjene strojnog učenja u sustavima autonomnih i umreženih vozila.

Akademska godina:

DRA - Računalno inženjerstvo

Prikaz popisa predmeta

1 . semestar

Dizajn računalnih sustava (DAR1-01)

ECTS 7 / P 45 / A 0 / L 30 / K 0

Automati i formalni jezici (DR1-02)

ECTS 6 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Algoritmi i arhitektura DSP-a (DRa1-05)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Upravljanje procesima (DRab1-02)

ECTS 7 / P 45 / A 0 / L 30 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

2 . semestar

Ugradbeni računalni sustavi (DARab2-04-17)

ECTS 6 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Računalni sustavi stvarnog vremena (DR2-01)

ECTS 7 / P 45 / A 0 / L 30 / K 0

Sveprisutno računarstvo (DRa2-03-18)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Projektiranje računalnih mreža (DRa2K4I-05)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Inteligentni sustavi (DRab2-02)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

3 . semestar

Pouzdanost i dijagnostika rač. sustava (DR3-01)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Stručna praksa iz računarstva (DR3-04)

ECTS 9 / P 0 / A 0 / L 0 / K 200

Osiguranje kakvoće programske podrške (DRac3-03)

ECTS 7 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Raspodijeljeni računalni sustavi (DRacd3-02)

ECTS 7 / P 45 / A 0 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

4 . semestar

Menadžment (D4-01)

ECTS 4 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Upravljanje projektima (D4-02)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Diplomski rad (D4-03)

ECTS 16 / P 0 / A 0 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 25

izborni kolegiji (min. jedan se treba odabrati)

Inteligentni transportni sustavi (DA4R4I-10)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Digitalna videotehnika (DAKR4I-01)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 15

Elementi automatike (DER4I-05-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Projekti za društveno korisno učenje (DI401-17)

ECTS 5 / P 15 / A 0 / L 15 / K 30

Napredno Web programiranje (DKR4I-03)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Zeleno računarstvo (DKR4I-04)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

3D računalna grafika (DR4I-02)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Robotski vid (DR4I-07)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Sonarsko računarstvo (DR4I-08)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Šah i računala (DR4I-09)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Diskretna matematika (DR4I-10-18)

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Blockchain tehnologija i kriptovalute (DR4I-11-18)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Integracija digitalnih sustava (DRa4I-01-19)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 15 / K 30

Fakultativni predmeti

Njemački jezik (D4F-01)

ECTS 4 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo, izborni blok Računalno inženjerstvo, studenti će moći:

 • vrednovati čimbenike koji utječu na povećanje pozitivnih učinaka poslovanja poduzeća;
 • izraditi plan projekta primjenom odgovarajućih alata i tehnike za planiranje i upravljanje projektima;
 • razviti i verificirati jednostavne i složene računalne sustave na osnovu definiranih funkcionalnosti i značajki;
 • dizajnirati algoritme za digitalnu obradu signala u odgovarajućim programskim paketima te primijeniti na DSP razvojnom sustavu;
 • projektirati i verificirati sustav upravljanja u industrijskim pogonima na osnovu identifikacije procesa i analize modela procesa;
 • projektirati lokalne računalne mreže i utvrditi vrste mrežnog prometa i potrebne postavke kvalitete usluge;
 • analizirati i projektirati ugradbene računalne sustave za rad u stvarnom vremenu;
 • izraditi i primijeniti algoritme za rješavanje problema metodama mekoga računarstva temeljenih na genetskim algoritmima, neuronskim mrežama i neizrazitoj logici;
 • na temelju zahtjeva i parametara, razviti i verificirati modele pouzdanosti i metode za dijagnosticiranje neispravnosti sklopovlja i programske podrške;
 • programirati i vrednovati vlastita algoritamska i programska rješenja za paralelnu i raspodijeljenu obradu podataka u računalnim okolinama visokih performansi;
 • analizirati i modelirati računalne sustave i pripadajuća programska rješenja primjenjujući spoznaje o formalnim, regularnim i kontekstno nezavisnim jezicima i automatima;
 • izraditi i vrednovati jednostavniji kibernetsko-fizikalni računalni sustav za rad u stvarnom vremenu primjenjujući prikladne algoritme, načela dizajna, vrednovanja i analize te razvojne programske okoline;
 • identificirati inženjerske zadatke, potrebna znanja i vještine vezane uz proizvodnu tehnologiju, propisane mjere i postupke zaštite na radu kao i propise i norme.

DRB - Robotika i umjetna inteligencija

Prikaz popisa predmeta

1 . semestar

Dizajn računalnih sustava (DAR1-01)

ECTS 7 / P 45 / A 0 / L 30 / K 0

Automati i formalni jezici (DR1-02)

ECTS 6 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Upravljanje procesima (DRab1-02)

ECTS 7 / P 45 / A 0 / L 30 / K 0

Računalna geometrija i robotski vid (DRb1-18)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

2 . semestar

Ugradbeni računalni sustavi (DARab2-04-17)

ECTS 6 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Računalni sustavi stvarnog vremena (DR2-01)

ECTS 7 / P 45 / A 0 / L 30 / K 0

Inteligentni sustavi (DRab2-02)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Meko računarstvo (DRb2-03-18)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Osnove robotike (DRb2-05)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

3 . semestar

Pouzdanost i dijagnostika rač. sustava (DR3-01)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Stručna praksa iz računarstva (DR3-04)

ECTS 9 / P 0 / A 0 / L 0 / K 200

Modeliranje temeljeno na podacima (DRb3-03)

ECTS 7 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Industrijska informatika (DRb3Ec1-03)

ECTS 7 / P 30 / A 15 / L 30 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

4 . semestar

Menadžment (D4-01)

ECTS 4 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Upravljanje projektima (D4-02)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Diplomski rad (D4-03)

ECTS 16 / P 0 / A 0 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 25

izborni kolegiji (min. jedan se treba odabrati)

Inteligentni transportni sustavi (DA4R4I-10)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Digitalna videotehnika (DAKR4I-01)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 15

Elementi automatike (DER4I-05-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Projekti za društveno korisno učenje (DI401-17)

ECTS 5 / P 15 / A 0 / L 15 / K 30

Napredno Web programiranje (DKR4I-03)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Zeleno računarstvo (DKR4I-04)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

3D računalna grafika (DR4I-02)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Robotski vid (DR4I-07)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Sonarsko računarstvo (DR4I-08)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Šah i računala (DR4I-09)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Diskretna matematika (DR4I-10-18)

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Blockchain tehnologija i kriptovalute (DR4I-11-18)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Programiranje robota (DRb4I-01-19)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Fakultativni predmeti

Njemački jezik (D4F-01)

ECTS 4 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

 

Nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo, izborni blok Robotika i umjetna inteligencija, studenti će moći:

 • vrednovati čimbenike koji utječu na povećanje pozitivnih učinaka poslovanja poduzeća;
 • izraditi plan projekta primjenom odgovarajućih alata i tehnike za planiranje i upravljanje projektima;
 • razviti i verificirati jednostavne i složene računalne sustave na osnovu definiranih funkcionalnosti i značajki;
 • izraditi matematički model na osnovu identifikacije procesa i verificirati projektirani sustav upravljanja u industrijskim pogonima;
 • dizajnirati algoritme za digitalnu obradu signala u odgovarajućim programskim paketima te primijeniti na DSP razvojnom sustavu;
 • primijeniti algoritme strojnoga učenja i grupiranja podataka u rješavanju klasifikacijskih i regresijskih problema;
 • opisati položaja krutoga tijela u 3D prostoru primjenom matematičkih alata na temelju kinematičkih parametara te projektirati upravljački sustav i programsku podršku robotskoga manipulatora, odnosno mobilnoga robota;
 • analizirati i projektirati ugradbene računalne sustave za rad u stvarnom vremenu;
 • izraditi i primijeniti algoritme za rješavanje problema metodama mekoga računarstva temeljenih na genetskim algoritmima, neuronskim mrežama i neizrazitoj logici;
 • na temelju zahtjeva i parametara, razviti i verificirati modele pouzdanosti i metode za dijagnosticiranje neispravnosti sklopovlja i programske podrške;
 • izgraditi model procesa i dizajnirati računalni sustav za nadzor i upravljanje industrijskim procesom te izraditi korisničku programsku podršku;
 • analizirati i modelirati računalne sustave i pripadajuća programska rješenja primjenjujući spoznaje o formalnim, regularnim i kontekstno nezavisnim jezicima i automatima;
 • izraditi i vrednovati jednostavniji kibernetsko-fizikalni računalni sustav za rad u stvarnom vremenu primjenjujući prikladne algoritme, načela dizajna, vrednovanja i analize te razvojne programske okoline;
 • identificirati inženjerske zadatke, potrebna znanja i vještine vezane uz proizvodnu tehnologiju, propisane mjere i postupke zaštite na radu kao i propise i norme.

DRC - Programsko inženjerstvo

Prikaz popisa predmeta

1 . semestar

Dizajn računalnih sustava (DAR1-01)

ECTS 7 / P 45 / A 0 / L 30 / K 0

Automati i formalni jezici (DR1-02)

ECTS 6 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Modeliranje i dizajn programskih sustava (DRc1-05)

ECTS 6 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

2 . semestar

Računalni sustavi stvarnog vremena (DR2-01)

ECTS 7 / P 45 / A 0 / L 30 / K 0

Sistemsko programiranje (DRcd1-04)

ECTS 6 / P 45 / A 0 / L 15 / K 0

Vizualizacija podataka (DRcd2-03)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 15 / K 15

Web programiranje (DRcdKb2-02-18)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Razvoj mobilnih aplikacija (DRcKb2-05)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 15

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

3 . semestar

Pouzdanost i dijagnostika rač. sustava (DR3-01)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Stručna praksa iz računarstva (DR3-04)

ECTS 9 / P 0 / A 0 / L 0 / K 200

Osiguranje kakvoće programske podrške (DRac3-03)

ECTS 7 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Raspodijeljeni računalni sustavi (DRacd3-02)

ECTS 7 / P 45 / A 0 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

4 . semestar

Menadžment (D4-01)

ECTS 4 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Upravljanje projektima (D4-02)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Diplomski rad (D4-03)

ECTS 16 / P 0 / A 0 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 25

izborni kolegiji (min. jedan se treba odabrati)

Inteligentni transportni sustavi (DA4R4I-10)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Digitalna videotehnika (DAKR4I-01)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 15

Elementi automatike (DER4I-05-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Projekti za društveno korisno učenje (DI401-17)

ECTS 5 / P 15 / A 0 / L 15 / K 30

Napredno Web programiranje (DKR4I-03)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Zeleno računarstvo (DKR4I-04)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

3D računalna grafika (DR4I-02)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Robotski vid (DR4I-07)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Sonarsko računarstvo (DR4I-08)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Šah i računala (DR4I-09)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Diskretna matematika (DR4I-10-18)

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Blockchain tehnologija i kriptovalute (DR4I-11-18)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Fakultativni predmeti

Njemački jezik (D4F-01)

ECTS 4 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo, izborni blok Programsko inženjerstvo, studenti će moći:

 • vrednovati čimbenike koji utječu na povećanje pozitivnih učinaka poslovanja poduzeća;
 • izraditi plan projekta primjenom odgovarajućih alata i tehnike za planiranje i upravljanje projektima;
 • razviti i verificirati jednostavne i složene računalne sustave na osnovu definiranih funkcionalnosti i značajki;
 • na temelju zahtjeva i parametara, razviti i verificirati modele pouzdanosti i metode za dijagnosticiranje neispravnosti sklopovlja i programske podrške;
 • programirati i vrednovati vlastita algoritamska i programska rješenja za paralelnu i raspodijeljenu obradu podataka u računalnim okolinama visokih performansi;
 • analizirati i modelirati računalne sustave i pripadajuća programska rješenja primjenjujući spoznaje o formalnim, regularnim i kontekstno nezavisnim jezicima i automatima;
 • izraditi i vrednovati jednostavniji kibernetsko-fizikalni računalni sustav za rad u stvarnom vremenu primjenjujući prikladne algoritme, načela dizajna, vrednovanja i analize te razvojne programske okoline;
 • dizajnirati i modelirati programske sustave prikladnim jezicima za modeliranje;
 • programirati i testirati složenu mobilnu aplikaciju te pripadajuće dizajnirano sučelje koristeći odgovarajuću platformu, uređaje i načela;
 • različitim pristupima i tehnologijama, programirati i vrednovati internetsku aplikaciju na strani preglednika i poslužitelja;
 • izraditi vizualizaciju podataka korištenjem teorijskih osnova, alata i knjižnice vizualizacije te ju analizirati;
 • izraditi i vrednovati vlastita algoritamska i programska rješenja i okoline za analizu velikih skupova podataka u oblaku računala postupcima računalne inteligencije;
 • identificirati inženjerske zadatke, potrebna znanja i vještine vezane uz proizvodnu tehnologiju, propisane mjere i postupke zaštite na radu kao i propise i norme.

DRD - Informacijske i podatkovne znanosti

Prikaz popisa predmeta

1 . semestar

Dizajn računalnih sustava (DAR1-01)

ECTS 7 / P 45 / A 0 / L 30 / K 0

Automati i formalni jezici (DR1-02)

ECTS 6 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Obrada slike i računalni vid (DRd1-05)

ECTS 6 / P 45 / A 0 / L 30 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

2 . semestar

Računalni sustavi stvarnog vremena (DR2-01)

ECTS 7 / P 45 / A 0 / L 30 / K 0

Sistemsko programiranje (DRcd1-04)

ECTS 6 / P 45 / A 0 / L 15 / K 0

Vizualizacija podataka (DRcd2-03)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 15 / K 15

Web programiranje (DRcdKb2-02-18)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Razvoj računalnih igara (DRd2-05)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 15 / K 15

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

3 . semestar

Pouzdanost i dijagnostika rač. sustava (DR3-01)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Stručna praksa iz računarstva (DR3-04)

ECTS 9 / P 0 / A 0 / L 0 / K 200

Raspodijeljeni računalni sustavi (DRacd3-02)

ECTS 7 / P 45 / A 0 / L 15 / K 0

Internet objekata (DRdKb3-03)

ECTS 7 / P 30 / A 0 / L 15 / K 15

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

4 . semestar

Menadžment (D4-01)

ECTS 4 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Upravljanje projektima (D4-02)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Diplomski rad (D4-03)

ECTS 16 / P 0 / A 0 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 25

izborni kolegiji (min. jedan se treba odabrati)

Inteligentni transportni sustavi (DA4R4I-10)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Digitalna videotehnika (DAKR4I-01)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 15

Elementi automatike (DER4I-05-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Projekti za društveno korisno učenje (DI401-17)

ECTS 5 / P 15 / A 0 / L 15 / K 30

Napredno Web programiranje (DKR4I-03)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Zeleno računarstvo (DKR4I-04)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

3D računalna grafika (DR4I-02)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Robotski vid (DR4I-07)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Sonarsko računarstvo (DR4I-08)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Šah i računala (DR4I-09)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Diskretna matematika (DR4I-10-18)

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Blockchain tehnologija i kriptovalute (DR4I-11-18)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Fakultativni predmeti

Njemački jezik (D4F-01)

ECTS 4 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo, izborni blok Informacijske i podatkovne znanosti, studenti će moći:

 • vrednovati čimbenike koji utječu na povećanje pozitivnih učinaka poslovanja poduzeća;
 • izraditi plan projekta primjenom odgovarajućih alata i tehnike za planiranje i upravljanje projektima;
 • razviti i verificirati jednostavne i složene računalne sustave na osnovu definiranih funkcionalnosti i značajki;
 • na temelju zahtjeva i parametara, razviti i verificirati modele pouzdanosti i metode za dijagnosticiranje neispravnosti sklopovlja i programske podrške;
 • programirati i vrednovati vlastita algoritamska i programska rješenja za paralelnu i raspodijeljenu obradu podataka u računalnim okolinama visokih performansi;
 • analizirati i modelirati računalne sustave i pripadajuća programska rješenja primjenjujući spoznaje o formalnim, regularnim i kontekstno nezavisnim jezicima i automatima;
 • izraditi i vrednovati jednostavniji kibernetsko-fizikalni računalni sustav za rad u stvarnom vremenu primjenjujući prikladne algoritme, načela dizajna, vrednovanja i analize te razvojne programske okoline;
 • primijeniti koncepte i metode obrade slike i računalnoga vida u aplikacijama otvorenog koda;
 • programirati i interpretirati dizajn jednostavnije računalne igre koristeći osnovne elemente i alate za razvoj;
 • procijeniti prikladnost elemenata IoT sustava, alata i knjižnica te ih primijeniti za dizajn i izradu vlastitoga programskog rješenja s upotrebom senzora u mikroupravljačkome sustavu;
 • različitim pristupima i tehnologijama, programirati i vrednovati internetsku aplikaciju na strani preglednika i poslužitelja;
 • izraditi vizualizaciju podataka korištenjem teorijskih osnova, alata i knjižnice vizualizacije te ju analizirati;
 • izraditi i vrednovati vlastita algoritamska i programska rješenja i okoline za analizu velikih skupova podataka u oblaku računala postupcima računalne inteligencije;
 • identificirati inženjerske zadatke, potrebna znanja i vještine vezane uz proizvodnu tehnologiju, propisane mjere i postupke zaštite na radu kao i propise i norme.

DKA - Komunikacijske tehnologije

Prikaz popisa predmeta

1 . semestar

Napredno programiranje (DAK1-03)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 15 / K 15

Elektromagnetska polja i valovi (DK1-01)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Mreže računala (DK1-02)

ECTS 6 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Numerička matematika (DKa1-04)

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Mikroelektronika (DKa1-05)

ECTS 7 / P 30 / A 0 / L 15 / K 30

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

2 . semestar

Multimedijski sustavi (DK2-01)

ECTS 7 / P 45 / A 0 / L 15 / K 15

Predajnici (DKa2-02)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Radio-relejne i satelitske komunikacije (DKa2-03)

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Antene (DKa2-04)

ECTS 6 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Optoelektroničke komunikacije (DKa2-05)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

3 . semestar

Stručna praksa iz elektrotehnike (DEK3-04)

ECTS 9 / P 0 / A 0 / L 0 / K 200

Mobilne komunikacije (DK3-01)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Prijemnici (DKa3-02)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Primjena mikroupravljačkih sustava (DKa3-03)

ECTS 7 / P 15 / A 0 / L 30 / K 15

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

4 . semestar

Menadžment (D4-01)

ECTS 4 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Upravljanje projektima (D4-02)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Diplomski rad (D4-03)

ECTS 16 / P 0 / A 0 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 25

izborni kolegiji (min. jedan se treba odabrati)

Inteligentni transportni sustavi (DA4R4I-10)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Digitalna videotehnika (DAKR4I-01)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 15

Projekti za društveno korisno učenje (DI401-17)

ECTS 5 / P 15 / A 0 / L 15 / K 30

Napredno Web programiranje (DKR4I-03)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Zeleno računarstvo (DKR4I-04)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Projektiranje računalnih mreža (DRa2K4I-05)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Fakultativni predmeti

Njemački jezik (D4F-01)

ECTS 4 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika, smjer Komunikacije i informatika, izborni blok Komunikacijske tehnologije, studenti će moći:

 • vrednovati čimbenike koji utječu na maksimiziranje pozitivnih učinaka poslovanja poduzeća;
 • izraditi plan projekta primjenom odgovarajućih alata i tehnike za planiranje i upravljanje projektima;
 • identificirati inženjerske zadatke, potrebna znanja i vještine vezane uz proizvodnu tehnologiju, propisane mjere i postupke zaštite na radu kao i propise i norme;
 • projektirati analogne i digitalne sklopove u zadanoj tehnologiji;
 • analizirati i vrednovati rad prijemnika i predajnika (optoelektroničkih, radiorelejnih i satelitskih);
 • analizirati te analitički i/ili numerički odrediti komponente polja za različite konfiguracije i dinamike promjene naboja zračećih struktura;
 • projektirati temeljne parametre računalne mreže i integrirati mrežu s globalnom mrežom;
 • razviti i verificirati programsko rješenje za mikroupravljački sustav;
 • analizirati i vrednovati modulacijske postupke za zadane komunikacijske sustave;
 • analizirati postupke za kodiranje videa te razviti algoritme za obradu mirne slike i videa;
 • izračunati pokrivenost RF signalom mobilnih komunikacijskih sustava ćelijske strukture.

DKB - Mrežne tehnologije

Prikaz popisa predmeta

1 . semestar

Napredno programiranje (DAK1-03)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 15 / K 15

Elektromagnetska polja i valovi (DK1-01)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Mreže računala (DK1-02)

ECTS 6 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Digitalna obrada signala (DKb1-04-18)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Kodovi i kodiranje (DKb1-05)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

2 . semestar

Objektno programiranje (DAKb2-04)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Multimedijski sustavi (DK2-01)

ECTS 7 / P 45 / A 0 / L 15 / K 15

Sigurnost računalnih sustava (DKb2-03)

ECTS 6 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Web programiranje (DRcdKb2-02-18)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Razvoj mobilnih aplikacija (DRcKb2-05)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 15

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

3 . semestar

Stručna praksa iz elektrotehnike (DEK3-04)

ECTS 9 / P 0 / A 0 / L 0 / K 200

Mobilne komunikacije (DK3-01)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Komunikacijski protokoli (DKb3-02)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Internet objekata (DRdKb3-03)

ECTS 7 / P 30 / A 0 / L 15 / K 15

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

4 . semestar

Menadžment (D4-01)

ECTS 4 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Upravljanje projektima (D4-02)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Diplomski rad (D4-03)

ECTS 16 / P 0 / A 0 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 25

izborni kolegiji (min. jedan se treba odabrati)

Inteligentni transportni sustavi (DA4R4I-10)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Digitalna videotehnika (DAKR4I-01)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 15

Projekti za društveno korisno učenje (DI401-17)

ECTS 5 / P 15 / A 0 / L 15 / K 30

Napredno Web programiranje (DKR4I-03)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Zeleno računarstvo (DKR4I-04)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Projektiranje računalnih mreža (DRa2K4I-05)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Fakultativni predmeti

Njemački jezik (D4F-01)

ECTS 4 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika, smjer Komunikacije i informatika, izborni blok Mrežne tehnologije, studenti će moći:

 • vrednovati čimbenike koji utječu na maksimiziranje pozitivnih učinaka poslovanja poduzeća;
 • izraditi plan projekta primjenom odgovarajućih alata i tehnike za planiranje i upravljanje projektima;
 • identificirati inženjerske zadatke, potrebna znanja i vještine vezane uz proizvodnu tehnologiju, propisane mjere i postupke zaštite na radu kao i propise i norme;
 • izraditi programski kod (aplikaciju) i provesti strukturno i funkcionalno testiranje izrađene aplikacije;
 • primijeniti pravila optimalnoga kodiranja informacijskoga izvora;
 • analizirati i izračunati bliska i daleka polja za različite konfiguracije i dinamike promjene naboja zračećih struktura;
 • projektirati temeljne parametre računalne mreže i integrirati mrežu s globalnom mrežom;
 • razviti i verificirati programsko rješenje za ciljanu arhitekturu;
 • implementirati mehanizme, metode i protokole kontrole toka, zagušenja i sigurnosti u računalnoj mreži;
 • analizirati postupke za kodiranje videa te razviti algoritme za obradu mirne slike i videa;
 • izračunati pokrivenost RF signalom mobilnih komunikacijskih sustava ćelijske strukture.

DEA - Elektroenergetski sustavi

Prikaz popisa predmeta

1 . semestar

Električni strojevi (DE1-01)

ECTS 6 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Elektroenergetski transformatori (DEa1-04-17)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Analiza elektroenergetskog sustava (DEab1-02)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Elektroenergetska postrojenja (DEab1c3-03)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

2 . semestar

Elektrane (DE2-01)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Sklopni aparati i visokonaponska tehnika (DEa2-04)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

3 . semestar

Zaštita u elektroenergetskom sustavu (DE3-01)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Vođenje elektroenergetskog sustava (DEab3-02)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Stručna praksa iz elektrotehnike (DEK3-04)

ECTS 9 / P 0 / A 0 / L 0 / K 200

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

4 . semestar

Menadžment (D4-01)

ECTS 4 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Upravljanje projektima (D4-02)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Diplomski rad (D4-03)

ECTS 16 / P 0 / A 0 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 25

izborni kolegiji (min. jedan se treba odabrati)

Energetski pregledi i javna rasvjeta (DE4I-02)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 15 / K 15

Numeričke metode u elektromagnetizmu (DE4I-04)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Planiranje pogona EES (DE4I-05)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 15 / K 15

Pohrana i reverzibilnost energije (DE4I-07)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Sustavi neprekidnog napajanja (DE4I-08)

ECTS 5 / P 45 / A 0 / L 15 / K 0

Uzemljivači i sustavi uzemljenja (DE4I-09)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 15 / K 15

Elektroenergetski vodovi (DE4I-11)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 15

Elementi automatike (DER4I-05-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Projekti za društveno korisno učenje (DI401-17)

ECTS 5 / P 15 / A 0 / L 15 / K 30

Fakultativni predmeti

Njemački jezik (D4F-01)

ECTS 4 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika, smjer Elektroenergetika, izborni blok Elektroenergetski sustavi, studenti će moći:

 • vrednovati čimbenike koji utječu na povećanje pozitivnih učinaka poslovanja poduzeća;
 • izraditi plan projekta primjenom odgovarajućih alata i tehnike za planiranje i upravljanje projektima;
 • evaluirati, na razini teorijskih razmatranja, dodatne aspekte u EES-u i to one vezane uz komponente EES-a, tržište, kvalitetu i pouzdanost opskrbe električnom energijom kao i prijelazne pojave i stabilnost EES-a;
 • primijeniti stečene vještine vezane uz simulacije i analizu tržišta, kvalitetu i pouzdanost opskrbe električnom energijom;
 • primijeniti stečene vještine vezane uz simulaciju i analizu prijelaznih pojava i stabilnosti EES-a;
 • evaluirati, na razini teorijskih razmatranja, sve aspekte vezane uz proizvodnju, prijenos, distribuciju, zaštitu i vođenje elektroenergetskog sustava;
 • primijeniti stečene vještine vezane uz simulaciju i analizu u fazi planiranja, izgradnje, pogona i održavanja elektroenergetskih komponenti, postrojenja i sustava;
 • projektirati električne instalacije i rasvjetu;
 • na temelju analiza i proračuna, projektirati elektroenergetske komponente, postrojenja i sustave;
 • analizirati pogonska stanja različitih vrsta električnih strojeva i provoditi procedure dijagnostičkih metoda ispitivanja električnih strojeva;
 • identificirati inženjerske zadatke, potrebna znanja i vještine vezane uz proizvodnu tehnologiju, propisane mjere i postupke zaštite na radu kao i propise i norme.

DEB - Održiva elektroenergetika

Prikaz popisa predmeta

1 . semestar

Električni strojevi (DE1-01)

ECTS 6 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Analiza elektroenergetskog sustava (DEab1-02)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Elektroenergetska postrojenja (DEab1c3-03)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Energetska učinkovitost (DEb1-04)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

2 . semestar

Primijenjena energetska elektronika (DAEbc2-04)

ECTS 5 / P 45 / A 0 / L 15 / K 0

Elektrane (DE2-01)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Obnovljivi izvori električne energije (DEb2-05)

ECTS 6 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

3 . semestar

Zaštita u elektroenergetskom sustavu (DE3-01)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Vođenje elektroenergetskog sustava (DEab3-02)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Integracija OIE i napredne mreže (DEb3-03)

ECTS 7 / P 45 / A 0 / L 15 / K 0

Stručna praksa iz elektrotehnike (DEK3-04)

ECTS 9 / P 0 / A 0 / L 0 / K 200

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

4 . semestar

Menadžment (D4-01)

ECTS 4 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Upravljanje projektima (D4-02)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Diplomski rad (D4-03)

ECTS 16 / P 0 / A 0 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 25

izborni kolegiji (min. jedan se treba odabrati)

Energetski pregledi i javna rasvjeta (DE4I-02)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 15 / K 15

Numeričke metode u elektromagnetizmu (DE4I-04)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Planiranje pogona EES (DE4I-05)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 15 / K 15

Pohrana i reverzibilnost energije (DE4I-07)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Sustavi neprekidnog napajanja (DE4I-08)

ECTS 5 / P 45 / A 0 / L 15 / K 0

Uzemljivači i sustavi uzemljenja (DE4I-09)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 15 / K 15

Elektroenergetski vodovi (DE4I-11)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 15

Elementi automatike (DER4I-05-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Projekti za društveno korisno učenje (DI401-17)

ECTS 5 / P 15 / A 0 / L 15 / K 30

Fakultativni predmeti

Njemački jezik (D4F-01)

ECTS 4 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika, smjer Elektroenergetika, izborni blok Održiva elektroenergetika, studenti će moći:

 • vrednovati čimbenike koji utječu na povećanje pozitivnih učinaka poslovanja poduzeća;
 • izraditi plan projekta primjenom odgovarajućih alata i tehnike za planiranje i upravljanje projektima;
 • evaluirati, na razini teorijskih razmatranja, dodatne aspekte vezane uz energetsku učinkovitost, tehnologije, projektiranja i integracije distribuirane proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i napredne elektroenergetske mreže;
 • primijeniti stečene vještine vezane uz simulacije i analizu energetske učinkovitosti električnih sustava;
 • primijeniti stečene vještine vezane uz simulacije i analizu proizvodnje električne energije i utjecaja distribuirane proizvodnje iz obnovljivih izvora energije na elektroenergetski sustav;
 • evaluirati, na razini teorijskih razmatranja, sve aspekte vezane uz proizvodnju, prijenos, distribuciju, zaštitu i vođenje elektroenergetskog sustava;
 • primijeniti stečene vještine vezane uz simulaciju i analizu u fazi planiranja, izgradnje, pogona i održavanja elektroenergetskih komponenti, postrojenja i sustava;
 • projektirati električne instalacije i rasvjetu;
 • na temelju analiza i proračuna, projektirati elektroenergetske komponente, postrojenja i sustave;
 • analizirati pogonska stanja različitih vrsta električnih strojeva i provoditi procedure dijagnostičkih metoda ispitivanja električnih strojeva;
 • identificirati inženjerske zadatke, potrebna znanja i vještine vezane uz proizvodnu tehnologiju, propisane mjere i postupke zaštite na radu kao i propise i norme.

DEC - Industrijska elektroenergetika

Prikaz popisa predmeta

1 . semestar

Električni strojevi (DE1-01)

ECTS 6 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Elektromagnetska kompatibilnost (DEc1-04)

ECTS 5 / P 45 / A 0 / L 15 / K 0

Elektromagnetska mjerenja (DEc1-05)

ECTS 5 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Industrijska informatika (DRb3Ec1-03)

ECTS 7 / P 30 / A 15 / L 30 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

2 . semestar

Primijenjena energetska elektronika (DAEbc2-04)

ECTS 5 / P 45 / A 0 / L 15 / K 0

Elektrane (DE2-01)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Električni pogoni (DEc2-02)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Industrijska mjerenja (DEc2-05)

ECTS 6 / P 30 / A 0 / L 15 / K 15

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

3 . semestar

Zaštita u elektroenergetskom sustavu (DE3-01)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Elektroenergetska postrojenja (DEab1c3-03)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Dinamika industrijskih sustava (DEc3-03)

ECTS 7 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Stručna praksa iz elektrotehnike (DEK3-04)

ECTS 9 / P 0 / A 0 / L 0 / K 200

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

4 . semestar

Menadžment (D4-01)

ECTS 4 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Upravljanje projektima (D4-02)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Diplomski rad (D4-03)

ECTS 16 / P 0 / A 0 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 25

izborni kolegiji (min. jedan se treba odabrati)

Energetski pregledi i javna rasvjeta (DE4I-02)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 15 / K 15

Numeričke metode u elektromagnetizmu (DE4I-04)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Planiranje pogona EES (DE4I-05)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 15 / K 15

Pohrana i reverzibilnost energije (DE4I-07)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Sustavi neprekidnog napajanja (DE4I-08)

ECTS 5 / P 45 / A 0 / L 15 / K 0

Uzemljivači i sustavi uzemljenja (DE4I-09)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 15 / K 15

Elektroenergetski vodovi (DE4I-11)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 15

Elementi automatike (DER4I-05-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Projekti za društveno korisno učenje (DI401-17)

ECTS 5 / P 15 / A 0 / L 15 / K 30

Fakultativni predmeti

Njemački jezik (D4F-01)

ECTS 4 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika, smjer Elektroenergetika, izborni blok Industrijska elektroenergetika, studenti će moći:

 • vrednovati čimbenike koji utječu na povećanje pozitivnih učinaka poslovanja poduzeća;
 • izraditi plan projekta primjenom odgovarajućih alata i tehnike za planiranje i upravljanje projektima;
 • evaluirati, na razini teorijskih razmatranja, sve aspekte vezane uz proizvodnju, prijenos, distribuciju, zaštitu i vođenje elektroenergetskog sustava;
 • primijeniti stečene vještine vezane uz simulacije i analizu u fazi planiranja, izgradnje, pogona i održavanja elektroenergetskih komponenti, postrojenja i sustava;
 • projektirati električne instalacije i rasvjetu;
 • projektirati električne pogone i sustave na temelju sinteze, proračuna i simulacija;
 • analizirati elemente automatiziranih električnih pogona; primijeniti različite metode upravljanja i provoditi mjerenja procesnih veličina u industrijskim pogonima;
 • formulirati matematičke modele fizikalnih sustava u svrhu provođenja simulacije i analize elektromagnetskih polja u električnim uređajima;
 • analizirati rad upravljačkih komponenti sustava energetske elektronike na osnovu mjerenja procesnih veličina;
 • identificirati parametre matematičkih modela na temelju mjerenja električnih i magnetskih veličina;
 • analizirati pogonska stanja različitih vrsta električnih strojeva i provoditi procedure dijagnostičkih metoda ispitivanja električnih strojeva;
 • identificirati inženjerske zadatke, potrebna znanja i vještine vezane uz proizvodnu tehnologiju, propisane mjere i postupke zaštite na radu kao i propise i norme.

DA - Automobilsko računarstvo i komunikacije na engleskom jeziku

Prikaz popisa predmeta

1 . semestar

Pogonski sustavi i napajanja za vozila (DAEng1-01)

ECTS 6 / P 45 / A 0 / L 15 / K 0

Linux u ugradbenim sustavima (DAEng1-03)

ECTS 6 / P 30 / A 0 / L 15 / K 15

Napredno programiranje (DAKEng1-03)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 15 / K 15

Dizajn računalnih sustava (DAREng1-01)

ECTS 7 / P 45 / A 0 / L 30 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

2 . semestar

Primijenjena energetska elektronika (DAEbcEng2-04)

ECTS 5 / P 45 / A 0 / L 15 / K 0

Objektno programiranje (DAKbEng2-04)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Ugradbeni računalni sustavi (DARabEng2-04-17)

ECTS 6 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

3 . semestar

Stručna praksa (DAEng3-01)

ECTS 9 / P 0 / A 0 / L 0 / K 200

Sigurnost informacijskih sustava (DAEng3-05)

ECTS 6 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

4 . semestar

Inteligentni transportni sustavi (DA4REng4I-10)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Projektni menadžment (DAEng4-01)

ECTS 4 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Diplomski rad (DAEng4-03)

ECTS 16 / P 0 / A 0 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 25

izborni kolegiji (min. jedan se treba odabrati)

Radar i LiDAR u autonomnim vozilima (DAEng4I-01)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 15 / K 15

Digitalna videotehnika (DAKREng4I-01)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 15

Fakultativni predmeti

Njemački jezik (DAEng4F-01)

ECTS 4 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija Automobilsko računarstvo i komunikacije, studenti će moći:

 • izraditi plan projekta primjenom odgovarajućih alata i tehnike za planiranje i upravljanje projektima;
 • razviti i testirati algoritme za učinkovito rasprostiranje poruka u bežičnim ad-hoc mrežama vozila;     
 • dizajnirati sustav automobilske programske podrške; od analize rizika do funkcionalno sigurnog koncepta;
 • izraditi vlastito programsko rješenje zadanoga problema za ciljanu arhitekturu i  ispraviti pogreške nastale prilikom izrade iste;
 • dizajnirati i testirati ugradbene računalne sustave s perifernim jedinicama;
 • pobliže odrediti i objasniti funkcioniranje razvijenih i primijenjenih automobilskih računalnih sustava;
 • objasniti i primijeniti metode dijagnostike automobilske programske podrške;
 • izabrati i primijeniti odgovarajuće metode i modele dubokoga učenja u rješavanju konkretnoga problema u inteligentnim transportnim sustavima; 
 • analizirati načine upravljanja tokovima energije u vozilu primjenom elektroničkih energetskih pretvarača;
 • dizajnirati modele sustava pohrane energije u vozilu i kritički analizirati rezultate simulacija rada.
 • Primijeniti napredne algoritme obrade slike i videa u stvarnome vremenu.
 • Analizirati komunikacijske mreže u automobilu i definirati karakteristike ključnih protokola.
 • Identificirati inženjerske zadatke, potrebna znanja i vještine vezane uz proizvodnu tehnologiju, propisane mjere i postupke zaštite na radu kao i propise i norme.

Od akademske godine 2019./2020. diplomski sveučilišni studij Automobilsko računarstvo i komunikacije izvodi se na engleskom jeziku za izvanredne studente. Poveznica na web stranicu studija: http://autocom.ferit.hr/.

DA - Automobilsko računarstvo i komunikacije

Prikaz popisa predmeta

1 . semestar

Pogonski sustavi i napajanja za vozila (DA1-01)

ECTS 6 / P 45 / A 0 / L 15 / K 0

Linux u ugradbenim sustavima (DA1-03)

ECTS 6 / P 30 / A 0 / L 15 / K 15

Napredno programiranje (DAK1-03)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 15 / K 15

Dizajn računalnih sustava (DAR1-01)

ECTS 7 / P 45 / A 0 / L 30 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

2 . semestar

Računalne mreže i protokoli u automobilu (DA2-01)

ECTS 7 / P 30 / A 0 / L 30 / K 15

Primijenjena energetska elektronika (DAEbc2-04)

ECTS 5 / P 45 / A 0 / L 15 / K 0

Objektno programiranje (DAKb2-04)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Ugradbeni računalni sustavi (DARab2-04-17)

ECTS 6 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

3 . semestar

Stručna praksa (DA3-01)

ECTS 9 / P 0 / A 0 / L 0 / K 200

Sigurnost informacijskih sustava (DA3-05)

ECTS 6 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

4 . semestar

Diplomski rad (D4-03)

ECTS 16 / P 0 / A 0 / L 0 / K 0

Projektni menadžment (DA4-01)

ECTS 4 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Inteligentni transportni sustavi (DA4R4I-10)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 25

izborni kolegiji (min. jedan se treba odabrati)

Radar i LiDAR u autonomnim vozilima (DA4I-01)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 15 / K 15

Digitalna videotehnika (DAKR4I-01)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 15

Fakultativni predmeti

Njemački jezik (D4F-01)

ECTS 4 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija Automobilsko računarstvo i komunikacije, studenti će moći:

 • izraditi plan projekta primjenom odgovarajućih alata i tehnike za planiranje i upravljanje projektima;
 • razviti i testirati algoritme za učinkovito rasprostiranje poruka u bežičnim ad-hoc mrežama vozila;     
 • dizajnirati sustav automobilske programske podrške; od analize rizika do funkcionalno sigurnog koncepta;
 • izraditi vlastito programsko rješenje zadanoga problema za ciljanu arhitekturu i  ispraviti pogreške nastale prilikom izrade iste;
 • dizajnirati i testirati ugradbene računalne sustave s perifernim jedinicama;
 • pobliže odrediti i objasniti funkcioniranje razvijenih i primijenjenih automobilskih računalnih sustava;
 • objasniti i primijeniti metode dijagnostike automobilske programske podrške;
 • izabrati i primijeniti odgovarajuće metode i modele dubokoga učenja u rješavanju konkretnoga problema u inteligentnim transportnim sustavima; 
 • analizirati načine upravljanja tokovima energije u vozilu primjenom elektroničkih energetskih pretvarača;
 • dizajnirati modele sustava pohrane energije u vozilu i kritički analizirati rezultate simulacija rada.
 • Primijeniti napredne algoritme obrade slike i videa u stvarnome vremenu.
 • Analizirati komunikacijske mreže u automobilu i definirati karakteristike ključnih protokola.
 • Identificirati inženjerske zadatke, potrebna znanja i vještine vezane uz proizvodnu tehnologiju, propisane mjere i postupke zaštite na radu kao i propise i norme.

Od akademske godine 2019./2020. diplomski sveučilišni studij Automobilsko računarstvo i komunikacije izvodi se na engleskom jeziku za izvanredne studente. Poveznica na web stranicu studija: http://autocom.ferit.hr/.