Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Jezici za opisivanje sklopovlja SIR302-17

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 175198 205563 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MATIĆ TOMISLAV (ml.), nositelj
ALEKSI IVAN, nositelj

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati jezike za opisivanje sklopovlja

2. razviti i analizirati različite digitalne sklopove VHDL i Verilog jezikom

3. razlikovati pojedine faze opisivanja sklopovlja VHDL i Verilog jezikom

4. primijeniti programski alat Xilinx ISE za simulaciju i implementaciju opisanih sklopova

5. dizajnirati sklop s VHDL i Verilog jezikom testirati i demonstrirati njegov rad na dostupnom razvojnom sustavuAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti