Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Mali i specijalni električni strojevi SIAE601-15

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149388 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MIKLOŠEVIĆ KREŠIMIR, nositelj
ŠPOLJARIĆ ŽELJKO, nositelj

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati vrste različitih konstrukcija, principa rada i vrsta upravljanja malih i specijalnih električnih strojeva

2. analizirati različite konstrukcijske zahtjeve vezane za primjenu malih i specijalnih električnih strojeva

3. predložiti vrstu standardiziranih permanentnih magneta koji udovoljavaju traženim specifičnim zahtjevima a koji se ugrađuju u istosmjerne servomotore

4. utvrditi statičke i dinamičke karakteristike malih i specijalnih električnih strojeva

5. predložiti vrstu optimalnoga malog ili specijalnog električnoga stroja koji udovoljava zadanom dinamičkom brzinskom profilu električnoga pogona

6. organizirati temeljna mjerenja električnih, mehaničkih i toplinskih veličina na ispitivanom koračnom ili servo motoruAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti