Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Programsko inženjerstvo SAR503-17

ECTS 4 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 175210 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

LEVENTIĆ HRVOJE, suradnik
GALIĆ IRENA, nositelj

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s metodama i alatima potrebnim za razvoj kvalitetnog programskog koda kako bi se olakšalo održavanje softvera: metodama i alatima za verzioniranje programskog koda, alatima za kolaboraciju i rad u timovima, alatima za organizaciju i održavanje softvera (praćenje grešaka (engl. Bug tracking/issue tracking), izrada dokumentacije te dodjeljivanje zadataka unutar tima). Upoznati studente s metodama testiranja programskog koda kako bi se olakšao daljnji razvoj i održavanje razvijenog softvera. Upoznati studente s metodama modeliranja i dizajna softvera te metodama razvoja softvera. Pojasniti utjecaj autorskih prava na razvoj softvera te objasniti metode licenciranja za distribuciju razvijenog softvera.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis treće godine studija.

Sadržaj

Inženjerske prakse u razvoju softvera: pravilno komentiranje programskog koda, upotreba alata za verzioniranje programskog koda (primarno Git), upotreba sustava i servisa za dijeljenje programskog koda i kolaboraciju, upotreba alata i servisa za praćenje grešaka i izradu dokumentacije. Metode testiranja softvera. Testiranje grafičkog sučelja. Razvoj usmjeren testovima (engl. Test Driven Development). Alati za automatizaciju testiranja softvera. Kontinuirana integracija (engl. Continous Integration). Kontinuirana objava (engl. Continous Deployment). Modeliranje i specifikacija zahtjeva. UML dizajn. Metode razvoja softvera. Autorska prava u licenciranju programskog koda. Licence otvorenog koda.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 T. Krajina Uvod u GIT knjiga, dostupno online besplatno: https://tkrajina.github.io/uvod-u-git/git.pdf

2. 2 C. Kaner, J. Falk, H. Q. Nguyen Testing Computer Software Wiley 2nd edition, 1999


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 B. Okken Python Testing with unittest, nose, pytest Leanpub, 2014

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. demonstrirati prednosti i nedostatke pojedinih alata za verzioniranje koda

2. analizirati dostupne alate za praćenje grešaka i izradu dokumentacije

3. evaluirati metode testiranja programskog koda i zahtjeve na programski kod kako bi testiranje bilo uspješno

4. dizajnirati funkcionalne testove za vlastiti razvijeni programski kod

5. kreirati (izraditi) te pismeno i usmeno prezentirati projektni plan, završno projektno izvješće i projektnu dokumentaciju (e-portfolio projekta)Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti