Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Industrijska informatika i automatizacija SAIR601-17

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 30 | K 0 | ISVU 175223 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

SLIŠKOVIĆ DRAŽEN, nositelj
FILKO DAMIR, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa zadaćama vođenja složenog proizvodnog procesa, uvođenjem informatizacije te načinom realizacije sustava za automatsko vođenje procesa, od razine spoja s tehničkim procesom, preko sustava upravljanja, do sustava nadzora procesa i proizvodnje u cjelini. Prezentirati primjenu PLC-ova, SCADA sustava te industrijskog komunikacijskog sustava, što su temelji za praktičnu realizaciju sustava za automatsko vođenje procesa, industrijskih, transportnih i drugih.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis treće godine studija.

Sadržaj

Proizvodni sustav i industrijsko postrojenje. Zadaća vođenja procesa i stratifikacija zadataka vođenja. Informatizacija i automatizacija proizvodnog sustava. Osnovna struktura sustava za automatsko vođenje procesa. Primjeri iz prakse. Sustav za mjerenje i prikaz procesnih veličina. Sustav automatskog upravljanja i digitalna realizacija regulatora. Procesno računalo i programabilni logički kontroler (PLC). Povezivanje procesnog računala s procesom. Upravljačka jedinica i njene strukture: centralne i decentralne, hijerarhijske i distribuirane. Nadzorna jedinica i njene strukture. Oprema za realizaciju upravljačke i nadzorne jedinice. SCADA sustav. Korisnička sučelja (HMI) i programska sučelja suvremenog automatiziranog sustava. Programska podrška za povezivanje proizvodnje s rukovodstveno-poslovnim dijelom (MES, ERP). Programska podrška u sustavima za automatizaciju i korisnički programski alati. Komunikacijski sustavi za primjenu u industriji. Prijenosne tehnologije i standardi opće namjene na kojima se temelji većina industrijskih komunikacijskih standarda. Tehnologije za komunikaciju na razini polja i na višim razinama vođenja. Primjeri cjelovitih sustava; za upravljanje i automatizaciju proizvodnih sustava, te za nadzor automatiziranog proizvodnog sustava. Informacije važne za projektiranje i održavanje sustava za automatizaciju.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Mohammad Ayoub Khan Handbook of Research on Industrial Informatics and Manufacturing Intelligence: Innovations and Solutions IGI Global, 2012

2. 2 Crispin, A. J. Programmable Logic Controllers and their Engineering Applications McGraw-Hill Publishing Company, 1997.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Perić, N. Automatizacija postrojenja i procesa - predavanja Zavodska skripta, FER, Zagreb, 2000.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati načine vođenja složenog tehničkog (proizvodnog) procesa te objasniti što je informatizacija i automatizacija u vođenju procesa

2. opisati strukturu i način rada procesnog računala te njegovu realizaciju u obliku programibilnog logičkog upravljača (PLC)

3. napisati jednostavan upravljački/korisnički program za PLC

4. objasniti prednosti i nedostatke decentralizacije u realizaciji sustava za automatsko vođenje procesa

5. opisati ulogu i strukturu programske podrške SCADA, te njena glavna sučelja

6. definirati zahtjeve na komunikacijski sustav na pojedinim razinama vođenja te odabrati prikladnu komunikaciju za određenu namjenu

7. uspostaviti komunikaciju (s nekoliko komunikacijskih standarda) koristeći Simatic opremuAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti