Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Matematička statistika S302-16

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 37141 149233 205555 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HREHOROVIĆ IVAN, nositelj
CRNJAC-MILIĆ DOMINIKA, suradnik

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati pojmove permutacije, kombinacije i varijacije, te znati analizirati, usporediti i odrediti koji se pojmovi odnose na određeni zadatak

2. definirati pojmove vjerojatnost događaja i uvjetna vjerojatnost, te usvojena svojstva navedenih pojmova interpretirati u kreiranju rješenja zadatka

3. razlikovati diskretnu i kontinuiranu razdiobu, znati objasniti binomnu, Poissonovu, hipergeometrijsku,normalnu, uniformnu, eksponencijalnu razdiobu kao i rješavati zadatke iz tog područja

4. objasniti pojam statistički skup, razdioba frekvencija, te kreirati grupe za zadane statističke podatke

5. izračunati i interpretirati mjere oblika statističkih podataka

6. izračunati i interpretirati rezultate zadataka iz područja točkaste i intervalne procjene parametara osnovnog skupaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)351.21,2,3,4,5,6Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)00
Rješavanje zadataka401.31,2,3,4,5,6Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka2040
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja451.51,2,3,4,5,6Usmeni ispitProvjera danih odgovora2550
Domaća zadaća 1150.51,2,3Naučiti dio teorijskog dijela nastavnog gradivaPismeni ispit s 2 zadatka na nastavnom satu05
Domaća zadaća 2150.53,4,5,6Naučiti dio teorijskog dijela nastavnog gradivaPismeni ispit s 2 zadatka na nastavnom satu05