Stručni studij

smjer Informatika

1 . semestar

Fizika (S103)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 15 / K 0

Inženjerska grafika (S104)Loomen

ECTS 4 / P 15 / A 0 / L 0 / K 30

Engleski jezik I (S105-ENG)Loomen

ECTS 2 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Njemački jezik I (S105-NJEM)

ECTS 2 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Tjelesna kultura I (S106)Loomen

ECTS 1 / P 0 / A 0 / L 30 / K 0

Osnove elektrotehnike (SR101)Loomen

ECTS 6 / P 30 / A 30 / L 15 / K 0

Programiranje I (SR102)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 30 / K 0

Matematika za računarstvo I (SR107)

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 32

2 . semestar

Osnove elektronike (S203)Loomen

ECTS 8 / P 45 / A 30 / L 15 / K 0

Engleski jezik II (S204-ENG)Loomen

ECTS 3 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Njemački jezik II (S204-NJEM)

ECTS 3 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Tjelesna kultura II (S205)Loomen

ECTS 1 / P 0 / A 0 / L 30 / K 0

Poslovno komuniciranje (S206-17)

ECTS 3 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Programiranje 2 (SR201-17)

ECTS 8 / P 45 / A 0 / L 45 / K 15

Matematika za računarstvo II (SR206)

ECTS 7 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 33

3 . semestar

Tjelesna kultura III (S301)

ECTS 1 / P 0 / A 0 / L 30 / K 0

Matematička statistika (S302-16)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Digitalna elektronika (SAR301)Loomen

ECTS 6 / P 45 / A 0 / L 30 / K 0

Arhitektura računalnih sustava (SARIE301)Loomen

ECTS 6.5 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Programiranje u Javi (SR303-17)

ECTS 6.5 / P 30 / A 0 / L 45 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 25

izborni blok

Uvod u diskretnu matematiku (SI301)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Računalna grafika (SIR301-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Jezici za opisivanje sklopovlja (SIR302-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Programiranje malih Linux računala (SIR303-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Osnove 3D modeliranja (SIR304-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

4 . semestar

Operacijski sustavi (SR401)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Baze podataka (SR402-15)

ECTS 7 / P 30 / A 15 / L 30 / K 0

Algoritmi i strukture podataka (SR404-17)

ECTS 6 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 25

izborni blok

Projekti za društveno korisno učenje (SI401-17)

ECTS 5 / P 15 / A 0 / L 15 / K 30

Algoritmi s grafovima (SIR401-17)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Mikroračunalni sustavi (SIR403-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Primijenjeno strojno učenje (SIR404-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

5 . semestar

Stručna praksa (S502-17)

ECTS 9 / P 0 / A 0 / L 0 / K 13

Programsko inženjerstvo (SAR503-17)

ECTS 4 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Web programiranje (SR501-17)

ECTS 6.5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 15

Digitalne komunikacije (SR502-17)

ECTS 7.5 / P 45 / A 30 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 33

6 . semestar

Završni rad (SD601-17)

ECTS 10 / P 0 / A 0 / L 0 / K 10

Multimedijska tehnika (SR601)Loomen

ECTS 5 / P 45 / A 0 / L 15 / K 15

Razvoj mobilnih aplikacija (SR603-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 15

Informacijska sigurnost (SR604-17)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 25

izborni blok

Industrijska informatika i automatizacija (SAIR601-17)

ECTS 5.5 / P 30 / A 15 / L 30 / K 0

Projekti za društveno korisno učenje (SI601-17)

ECTS 5 / P 15 / A 0 / L 15 / K 30

Dizajn korisničkog sučelja (SIR601-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Internet objekata (SIR606-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 15 / K 15

Oblikovanje baza podataka (SIR607-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Fakultativni predmeti

Njemački jezik (SF601)

ECTS 4 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

smjer Automatika

1 . semestar

Fizika (S103)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 15 / K 0

Inženjerska grafika (S104)Loomen

ECTS 4 / P 15 / A 0 / L 0 / K 30

Engleski jezik I (S105-ENG)Loomen

ECTS 2 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Njemački jezik I (S105-NJEM)

ECTS 2 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Tjelesna kultura I (S106)Loomen

ECTS 1 / P 0 / A 0 / L 30 / K 0

Osnove elektrotehnike I (SAE101)Loomen

ECTS 7 / P 45 / A 30 / L 15 / K 0

Programiranje (SAE102)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Matematika I (SAE107-17)

ECTS 6 / P 45 / A 30 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 32

2 . semestar

Osnove elektronike (S203)Loomen

ECTS 8 / P 45 / A 30 / L 15 / K 0

Engleski jezik II (S204-ENG)Loomen

ECTS 3 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Njemački jezik II (S204-NJEM)

ECTS 3 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Tjelesna kultura II (S205)Loomen

ECTS 1 / P 0 / A 0 / L 30 / K 0

Poslovno komuniciranje (S206-17)

ECTS 3 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Osnove elektrotehnike II (SAE201)Loomen

ECTS 8 / P 45 / A 30 / L 15 / K 0

Matematika II (SAE206-17)

ECTS 7 / P 45 / A 30 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 33

3 . semestar

Tjelesna kultura III (S301)

ECTS 1 / P 0 / A 0 / L 30 / K 0

Matematička statistika (S302-16)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Osnove automatske regulacije (SAIE301-17)

ECTS 6.5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Digitalna elektronika (SAR301)Loomen

ECTS 6 / P 45 / A 0 / L 30 / K 0

Arhitektura računalnih sustava (SARIE301)Loomen

ECTS 6.5 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 25

izborni blok

Osnove energetike (SEIA301-17)

ECTS 6 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Uvod u diskretnu matematiku (SI301)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

4 . semestar

Električni strojevi i pogoni (SA401-15)

ECTS 6 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Materijali i tehnološki postupci (SAE401)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 15 / K 0

Mjerenja u elektrotehnici (SAE402-15)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 30 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 25

izborni blok

Energetska elektronika (SEIA401-15)

ECTS 6 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Projekti za društveno korisno učenje (SI401-17)

ECTS 5 / P 15 / A 0 / L 15 / K 30

5 . semestar

Stručna praksa (S502-17)

ECTS 9 / P 0 / A 0 / L 0 / K 13

Automatsko upravljanje (SA501)Loomen

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Mikroračunala u automatizaciji (SA502-16)

ECTS 7 / P 45 / A 0 / L 30 / K 0

Programsko inženjerstvo (SAR503-17)

ECTS 4 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 33

6 . semestar

Procesna mjerenja, senzori i aktori (SA601-15)

ECTS 5.5 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Programiranje FPGA (SA602-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Industrijska informatika i automatizacija (SAIR601-17)

ECTS 5.5 / P 30 / A 15 / L 30 / K 0

Završni rad (SD601-17)

ECTS 10 / P 0 / A 0 / L 0 / K 10

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 26

izborni blok

Projekti za društveno korisno učenje (SI601-17)

ECTS 5 / P 15 / A 0 / L 15 / K 30

Mali i specijalni električni strojevi (SIAE601-15)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Fakultativni predmeti

Njemački jezik (SF601)

ECTS 4 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

smjer Elektroenergetika

1 . semestar

Fizika (S103)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 15 / K 0

Inženjerska grafika (S104)Loomen

ECTS 4 / P 15 / A 0 / L 0 / K 30

Engleski jezik I (S105-ENG)Loomen

ECTS 2 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Njemački jezik I (S105-NJEM)

ECTS 2 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Tjelesna kultura I (S106)Loomen

ECTS 1 / P 0 / A 0 / L 30 / K 0

Osnove elektrotehnike I (SAE101)Loomen

ECTS 7 / P 45 / A 30 / L 15 / K 0

Programiranje (SAE102)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Matematika I (SAE107-17)

ECTS 6 / P 45 / A 30 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 32

2 . semestar

Osnove elektronike (S203)Loomen

ECTS 8 / P 45 / A 30 / L 15 / K 0

Engleski jezik II (S204-ENG)Loomen

ECTS 3 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Njemački jezik II (S204-NJEM)

ECTS 3 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Tjelesna kultura II (S205)Loomen

ECTS 1 / P 0 / A 0 / L 30 / K 0

Poslovno komuniciranje (S206-17)

ECTS 3 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Osnove elektrotehnike II (SAE201)Loomen

ECTS 8 / P 45 / A 30 / L 15 / K 0

Matematika II (SAE206-17)

ECTS 7 / P 45 / A 30 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 33

3 . semestar

Tjelesna kultura III (S301)

ECTS 1 / P 0 / A 0 / L 30 / K 0

Matematička statistika (S302-16)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Osnove električnih strojeva (SE301)Loomen

ECTS 6.5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 15

Električne instalacije i rasvjeta (SE302)Loomen

ECTS 6.5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 15

Osnove energetike (SEIA301-17)

ECTS 6 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 25

izborni blok

Osnove automatske regulacije (SAIE301-17)

ECTS 6.5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Arhitektura računalnih sustava (SARIE301)Loomen

ECTS 6.5 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Uvod u diskretnu matematiku (SI301)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Sklopni aparati (SIE301)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

4 . semestar

Materijali i tehnološki postupci (SAE401)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 15 / K 0

Mjerenja u elektrotehnici (SAE402-15)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 30 / K 0

Energetska elektronika (SEIA401-15)

ECTS 6 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 25

izborni blok

Projekti za društveno korisno učenje (SI401-17)

ECTS 5 / P 15 / A 0 / L 15 / K 30

Programski alati u elektroenergetici (SIE403-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

5 . semestar

Stručna praksa (S502-17)

ECTS 9 / P 0 / A 0 / L 0 / K 13

Elektroenergetska postrojenja (SE501)Loomen

ECTS 6.5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 30

Elektroenergetske mreže i vodovi (SE502)Loomen

ECTS 5.5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Elektrane i elektroenergetski sustav (SE503-17)

ECTS 6 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 33

6 . semestar

Završni rad (SD601-17)

ECTS 10 / P 0 / A 0 / L 0 / K 10

Elektromotorni pogoni (SE601)Loomen

ECTS 5.5 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Tehnologije obnovljivih izvora energije (SE603-17)

ECTS 4.5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 25

izborni blok

Projekti za društveno korisno učenje (SI601-17)

ECTS 5 / P 15 / A 0 / L 15 / K 30

Mali i specijalni električni strojevi (SIAE601-15)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Zaštita u elektroenergetskom sustavu (SIE601)

ECTS 5 / P 45 / A 15 / L 0 / K 0

Provedba energetskog pregleda (SIE603-15)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Fakultativni predmeti

Njemački jezik (SF601)

ECTS 4 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0