Stručni studij

Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika

Završetkom preddiplomskog stručnog studija elektrotehnike na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, studenti stječu znanja i vještine u primjeni temeljnih znanja iz matematike, fizike, informatike i inženjerstva na elektrotehniku, automatiku te električna i procesna mjerenja, čime su pripremljeni za prilagodbu budućim promjenama tehnologija i tehnika kao dijelovima cjeloživotnoga obrazovanja. Budući da se upoznaju s različitim standardima i propisima, na tome se studiju studenti osposobljavaju za projektiranje i održavanje električnih i informatičkih sustava, kao i za izradu pripadne dokumentacije.

Preddiplomski stručni studij elektrotehnike obrazuje stručnjake za specijalističko područje elektroenergetike, informatike i automatike. 

Akademska godina:

Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika, smjer Informatika

Prikaz popisa predmeta

5 . semestar

Stručna praksa (S502-17)

ECTS 9 / P 0 / A 0 / L 0 / K 200

Uvod u ekonomiku i management (S503-17)

ECTS 3 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Programsko inženjerstvo (SAR503-17)

ECTS 4 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Web programiranje (SR501-17)

ECTS 6.5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 15

Digitalne komunikacije (SR502-17)

ECTS 7.5 / P 45 / A 30 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

6 . semestar

Završni rad (SD601-17)

ECTS 10 / P 0 / A 0 / L 0 / K 0

Multimedijska tehnika (SR601)Loomen

ECTS 5 / P 45 / A 0 / L 15 / K 15

Razvoj mobilnih aplikacija (SR603-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 15

Informacijska sigurnost (SR604-17)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 25

izborni kolegiji (min. jedan se treba odabrati)

Projekti za društveno korisno učenje (SI601-17)

ECTS 5 / P 15 / A 0 / L 15 / K 30

Dizajn korisničkog sučelja (SIR601-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Internet objekata (SIR606-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 15 / K 15

Oblikovanje baza podataka (SIR607-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Primjena blockchain tehnologije (SIR608-18)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Fakultativni predmeti

Njemački jezik (SF601)

ECTS 4 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Prva godina preddiplomskog stručnog studija Elektrotehnika, smjer Informatika ne izvodi se od akademske godine 2018./2019., a druga godina od akademske godine 2019./2020. Studijski program prve i druge godine preddiplomskog stručnog studija Elektrotehnika, smjer Informatika istovjetan je studijskom programu preddiplomskog stručnog studija Računarstvo koji se izvodi od 2018./2019. akademske godine.

Nakon završetka preddiplomskog stručnog studija Elektrotehnika, smjer Informatika, studenti će moći:

 • korištenjem temeljnih matematičkih i fizikalnih znanja, projektirati model za rješavanje inženjerskih problema te model za vrednovanje eksperimentalnih rezultata iz područja elektrotehnike/računarstva;
 • primijeniti formalne i terminološke izraze u pisanoj i usmenoj općoj i poslovnoj komunikaciji na hrvatskome i stranome jeziku;
 • stvoriti nove učinke i dodane vrijednosti poduzeća primjenom usvojenih ekonomskih znanja i vještina;
 • vrednovati pogonska stanja različitih vrsta električnih strojeva provođenjem mjerenja električnih i mehaničkih veličina;
 • riješiti jednostavnije probleme u električnim i magnetskim poljima u ustaljenom stanju te u električnim krugovima;
 • projektirati digitalne sklopove na osnovu definiranih funkcionalnosti i značajki te na osnovu analize strukture i funkcioniranja digitalnih sklopova;
 • razviti vlastita programska rješenja primjenjujući načela programskoga inženjerstva, prikladne programske okoline i jezika za razvoj primijenjenih programa;
 • analizirati i vrednovati funkcionalnost i učinkovitost vlastitoga razvijenoga programskoga rješenja;
 • izraditi programsko rješenje za rad s bazama podataka;
 • odrediti parametre informacijskoga sustava i stvoriti plan implementacije lokalne mreže;
 • definirati postupke pripreme i obrade signala (kompresija slike, govora, zvuka, videa, kodiranja) te analizirati rad digitalnih komunikacijskih sustava;
 • definirati značajke elektroničkih komponenti i analizirati rad elektroničkih sklopova diskretne elektronike;
 • identificirati inženjerske zadatke, potrebna znanja i vještine vezane uz proizvodnu tehnologiju, propisane mjere i postupke zaštite na radu kao i propise i norme.

Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika, smjer Automatika

Prikaz popisa predmeta

1 . semestar

Fizika (S103)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 15 / K 0

Inženjerska grafika (S104)Loomen

ECTS 4 / P 15 / A 0 / L 0 / K 30

Engleski jezik I (S105-ENG)Loomen

ECTS 2 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Njemački jezik I (S105-NJEM)

ECTS 2 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Tjelesna kultura I (S106)Loomen

ECTS 1 / P 0 / A 0 / L 30 / K 0

Osnove elektrotehnike I (SAE101)Loomen

ECTS 7 / P 45 / A 30 / L 15 / K 0

Programiranje (SAE102)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Matematika I (SAE107-17)

ECTS 6 / P 45 / A 30 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

2 . semestar

Osnove elektronike (S203)Loomen

ECTS 8 / P 45 / A 30 / L 15 / K 0

Engleski jezik II (S204-ENG)Loomen

ECTS 3 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Njemački jezik II (S204-NJEM)

ECTS 3 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Tjelesna kultura II (S205)Loomen

ECTS 1 / P 0 / A 0 / L 30 / K 0

Poslovno komuniciranje (S206-17)

ECTS 3 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Osnove elektrotehnike II (SAE201)Loomen

ECTS 8 / P 45 / A 30 / L 15 / K 0

Matematika II (SAE206-17)

ECTS 7 / P 45 / A 30 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

3 . semestar

Tjelesna kultura III (S301)

ECTS 1 / P 0 / A 0 / L 30 / K 0

Matematička statistika (S302-16)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Osnove automatske regulacije (SAIE301-17)

ECTS 6.5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Digitalna elektronika (SAR301)Loomen

ECTS 6 / P 45 / A 0 / L 30 / K 0

Arhitektura računalnih sustava (SARIE301)Loomen

ECTS 6.5 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 25

izborni kolegiji (min. jedan se treba odabrati)

Osnove energetike (SEIA301-17)

ECTS 6 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Uvod u diskretnu matematiku (SI301)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

4 . semestar

Električni strojevi i pogoni (SA401-15)

ECTS 6 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Materijali i tehnološki postupci (SAE401)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 15 / K 0

Mjerenja u elektrotehnici (SAE402-15)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 30 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 25

izborni kolegiji (min. jedan se treba odabrati)

Energetska elektronika (SEIA401-15)

ECTS 6 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Projekti za društveno korisno učenje (SI401-17)

ECTS 5 / P 15 / A 0 / L 15 / K 30

5 . semestar

Stručna praksa (S502-17)

ECTS 9 / P 0 / A 0 / L 0 / K 200

Uvod u ekonomiku i management (S503-17)

ECTS 3 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Automatsko upravljanje (SA501)Loomen

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Mikroračunala u automatizaciji (SA502-16)

ECTS 7 / P 45 / A 0 / L 30 / K 0

Programsko inženjerstvo (SAR503-17)

ECTS 4 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

6 . semestar

Procesna mjerenja, senzori i aktori (SA601-15)

ECTS 5 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Programiranje FPGA (SA602-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Završni rad (SD601-17)

ECTS 10 / P 0 / A 0 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 25

izborni kolegiji (min. jedan se treba odabrati)

Projekti za društveno korisno učenje (SI601-17)

ECTS 5 / P 15 / A 0 / L 15 / K 30

Mali i specijalni električni strojevi (SIAE601-15)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Fakultativni predmeti

Njemački jezik (SF601)

ECTS 4 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Nakon završetka preddiplomskog stručnog studija Elektrotehnika, smjer Automatika, studenti će moći:

 • korištenjem temeljnih matematičkih i fizikalnih znanja, projektirati model za rješavanje inženjerskih problema te model za vrednovanje eksperimentalnih rezultata iz područja elektrotehnike/računarstva;
 • primijeniti formalne i terminološke izraze u pisanoj i usmenoj općoj i poslovnoj komunikaciji na hrvatskome i stranome jeziku;
 • stvoriti nove učinke i dodane vrijednosti poduzeća primjenom usvojenih ekonomskih znanja i vještina;
 • vrednovati pogonska stanja različitih vrsta električnih strojeva provođenjem mjerenja električnih i mehaničkih veličina;
 • riješiti (ne)linearne i vremenski (ne)promjenljive električne mreže provođenjem mjerenja električnih veličina u mreži i vrednovanjem dobivenih rezultata;
 • riješiti jednostavnije probleme u električnim i magnetskim poljima u ustaljenom stanju te u električnim krugovima;
 • analizirati strukturu i funkcioniranje digitalnih sklopova i projektirati digitalne sklopove na osnovu definiranih funkcionalnosti i značajki;
 • razviti i verificirati mikroprocesorske i mikroupravljačke sustave i pripadajuću programsku podršku primjenom razvojnih alata i okruženja na osnovu definiranih zahtjeva;
 • analizirati algoritme koji služe upravljanju procesima i automatskome upravljanju;
 • konstruirati model linearnoga, kontinuiranoga i vremenski nepromjenjivoga sustava u vremenskome i frekvencijskome području;
 • razviti vlastita programska rješenja primjenjujući načela rada računalnih i programskih sustava i mreža, kao i prikladne programske okoline i jezika uz procjenu sigurnosnih mrežnih mehanizama;
 • definirati značajke elektroničkih komponenti i analizirati rad elektroničkih sklopova diskretne elektronike;
 • identificirati inženjerske zadatke, potrebna znanja i vještine vezane uz proizvodnu tehnologiju, propisane mjere i postupke zaštite na radu kao i propise i norme.

Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika, smjer Elektroenergetika

Prikaz popisa predmeta

1 . semestar

Fizika (S103)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 15 / K 0

Inženjerska grafika (S104)Loomen

ECTS 4 / P 15 / A 0 / L 0 / K 30

Engleski jezik I (S105-ENG)Loomen

ECTS 2 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Njemački jezik I (S105-NJEM)

ECTS 2 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Tjelesna kultura I (S106)Loomen

ECTS 1 / P 0 / A 0 / L 30 / K 0

Osnove elektrotehnike I (SAE101)Loomen

ECTS 7 / P 45 / A 30 / L 15 / K 0

Programiranje (SAE102)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Matematika I (SAE107-17)

ECTS 6 / P 45 / A 30 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

2 . semestar

Osnove elektronike (S203)Loomen

ECTS 8 / P 45 / A 30 / L 15 / K 0

Engleski jezik II (S204-ENG)Loomen

ECTS 3 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Njemački jezik II (S204-NJEM)

ECTS 3 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Tjelesna kultura II (S205)Loomen

ECTS 1 / P 0 / A 0 / L 30 / K 0

Poslovno komuniciranje (S206-17)

ECTS 3 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Osnove elektrotehnike II (SAE201)Loomen

ECTS 8 / P 45 / A 30 / L 15 / K 0

Matematika II (SAE206-17)

ECTS 7 / P 45 / A 30 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

3 . semestar

Tjelesna kultura III (S301)

ECTS 1 / P 0 / A 0 / L 30 / K 0

Matematička statistika (S302-16)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Osnove električnih strojeva (SE301)Loomen

ECTS 6.5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 15

Električne instalacije i rasvjeta (SE302)Loomen

ECTS 6.5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 15

Osnove energetike (SEIA301-17)

ECTS 6 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 25

izborni kolegiji (min. jedan se treba odabrati)

Osnove automatske regulacije (SAIE301-17)

ECTS 6.5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Arhitektura računalnih sustava (SARIE301)Loomen

ECTS 6.5 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Uvod u diskretnu matematiku (SI301)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Sklopni aparati (SIE301)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

4 . semestar

Materijali i tehnološki postupci (SAE401)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 15 / K 0

Mjerenja u elektrotehnici (SAE402-15)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 30 / K 0

Energetska elektronika (SEIA401-15)

ECTS 6 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 25

izborni kolegiji (min. jedan se treba odabrati)

Projekti za društveno korisno učenje (SI401-17)

ECTS 5 / P 15 / A 0 / L 15 / K 30

Programski alati u elektroenergetici (SIE403-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

5 . semestar

Stručna praksa (S502-17)

ECTS 9 / P 0 / A 0 / L 0 / K 200

Uvod u ekonomiku i management (S503-17)

ECTS 3 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Elektroenergetska postrojenja (SE501)Loomen

ECTS 6.5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 30

Elektroenergetske mreže i vodovi (SE502)Loomen

ECTS 5.5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Elektrane i elektroenergetski sustav (SE503-17)

ECTS 6 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

6 . semestar

Završni rad (SD601-17)

ECTS 10 / P 0 / A 0 / L 0 / K 0

Elektromotorni pogoni (SE601)Loomen

ECTS 5.5 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Tehnologije obnovljivih izvora energije (SE603-17)

ECTS 4.5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 25

izborni kolegiji (min. jedan se treba odabrati)

Projekti za društveno korisno učenje (SI601-17)

ECTS 5 / P 15 / A 0 / L 15 / K 30

Mali i specijalni električni strojevi (SIAE601-15)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Zaštita u elektroenergetskom sustavu (SIE601)

ECTS 5 / P 45 / A 15 / L 0 / K 0

Provedba energetskog pregleda (SIE603-15)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Fakultativni predmeti

Njemački jezik (SF601)

ECTS 4 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Nakon završetka preddiplomskog stručnog studija Elektrotehnika, smjer Elektroenergetika, studenti će moći:

 • korištenjem temeljnih matematičkih i fizikalnih znanja, projektirati model za rješavanje inženjerskih problema te model za vrednovanje eksperimentalnih rezultata iz područja elektrotehnike/računarstva;
 • primijeniti formalne i terminološke izraze u pisanoj i usmenoj općoj i poslovnoj komunikaciji na hrvatskome i stranome jeziku;
 • stvoriti nove učinke i dodane vrijednosti poduzeća primjenom usvojenih ekonomskih znanja i vještina;
 • vrednovati pogonska stanja različitih vrsta električnih strojeva provođenjem mjerenja električnih i mehaničkih veličina;
 • analizirati spojeve i rad različitih vrsta pretvarača u industrijskim pogonima;
 • riješiti (ne)linearne i vremenski (ne)promjenljive električne mreže provođenjem mjerenja električnih veličina u mreži i vrednovanjem dobivenih rezultata;
 • riješiti jednostavnije probleme u električnim i magnetskim poljima u ustaljenom stanju te u električnim krugovima;
 • razviti vlastita programska rješenja primjenjujući načela rada računalnih i programskih sustava te prikladne programske okoline i jezika;
 • analizirati sve energetske pretvorbe u lancu od prirodnih neobnovljivih i obnovljivih izvora energije do krajnjih i korisnih oblika energije;
 • praktično primijeniti teorijska znanja i stečene vještine vezane uz ekološki prihvatljivu proizvodnju, prijenos, distribuciju i korištenje električne energije;
 • na temelju simulacija i proračuna, projektirati elektroenergetske mreže, postrojenja, instalacije i rasvjetu;
 • definirati značajke elektroničkih komponenti i analizirati rad elektroničkih sklopova diskretne elektronike;
 • identificirati inženjerske zadatke, potrebna znanja i vještine vezane uz proizvodnu tehnologiju, propisane mjere i postupke zaštite na radu kao i propise i norme.

Preddiplomski stručni studij Računarstvo

Prikaz popisa predmeta

1 . semestar

Fizika (S103)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 15 / K 0

Inženjerska grafika (S104)Loomen

ECTS 4 / P 15 / A 0 / L 0 / K 30

Engleski jezik I (S105-ENG)Loomen

ECTS 2 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Njemački jezik I (S105-NJEM)

ECTS 2 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Tjelesna kultura I (S106)Loomen

ECTS 1 / P 0 / A 0 / L 30 / K 0

Osnove elektrotehnike (SR101)Loomen

ECTS 6 / P 30 / A 30 / L 15 / K 0

Programiranje I (SR102)

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 30 / K 0

Matematika za računarstvo I (SR107)

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

2 . semestar

Osnove elektronike (S203)Loomen

ECTS 8 / P 45 / A 30 / L 15 / K 0

Engleski jezik II (S204-ENG)Loomen

ECTS 3 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Njemački jezik II (S204-NJEM)

ECTS 3 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Tjelesna kultura II (S205)Loomen

ECTS 1 / P 0 / A 0 / L 30 / K 0

Poslovno komuniciranje (S206-17)

ECTS 3 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Programiranje 2 (SR201-17)

ECTS 8 / P 45 / A 0 / L 45 / K 15

Matematika za računarstvo II (SR206)

ECTS 7 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

3 . semestar

Tjelesna kultura III (S301)

ECTS 1 / P 0 / A 0 / L 30 / K 0

Matematička statistika (S302-16)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Digitalna elektronika (SAR301)Loomen

ECTS 6 / P 45 / A 0 / L 30 / K 0

Arhitektura računalnih sustava (SARIE301)Loomen

ECTS 6.5 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Programiranje u Javi (SR303-17)

ECTS 6.5 / P 30 / A 0 / L 45 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 25

izborni kolegiji (min. jedan se treba odabrati)

Uvod u diskretnu matematiku (SI301)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Računalna grafika (SIR301-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Jezici za opisivanje sklopovlja (SIR302-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Programiranje malih Linux računala (SIR303-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Osnove 3D modeliranja (SIR304-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

4 . semestar

Operacijski sustavi (SR401)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Baze podataka (SR402-15)

ECTS 7 / P 30 / A 15 / L 30 / K 0

Algoritmi i strukture podataka (SR404-17)

ECTS 6 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 25

izborni kolegiji (min. jedan se treba odabrati)

Projekti za društveno korisno učenje (SI401-17)

ECTS 5 / P 15 / A 0 / L 15 / K 30

Algoritmi s grafovima (SIR401-17)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Mikroračunalni sustavi (SIR403-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Primijenjeno strojno učenje (SIR404-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

5 . semestar

Stručna praksa (S502-17)

ECTS 9 / P 0 / A 0 / L 0 / K 200

Uvod u ekonomiku i management (S503-17)

ECTS 3 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Programsko inženjerstvo (SAR503-17)

ECTS 4 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Web programiranje (SR501-17)

ECTS 6.5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 15

Digitalne komunikacije (SR502-17)

ECTS 7.5 / P 45 / A 30 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

6 . semestar

Završni rad (SD601-17)

ECTS 10 / P 0 / A 0 / L 0 / K 0

Multimedijska tehnika (SR601)Loomen

ECTS 5 / P 45 / A 0 / L 15 / K 15

Razvoj mobilnih aplikacija (SR603-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 15

Informacijska sigurnost (SR604-17)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 25

izborni kolegiji (min. jedan se treba odabrati)

Projekti za društveno korisno učenje (SI601-17)

ECTS 5 / P 15 / A 0 / L 15 / K 30

Dizajn korisničkog sučelja (SIR601-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Internet objekata (SIR606-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 15 / K 15

Oblikovanje baza podataka (SIR607-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Primjena blockchain tehnologije (SIR608-18)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Fakultativni predmeti

Njemački jezik (SF601)

ECTS 4 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Na preddiplomskom stručnom studijuRačunarstvo, studenti stječu znanja i vještine u primjeni temeljnih znanja iz matematike, fizike, informatike i inženjerstva na računarstvo i srodna područja, čime su pripremljeni za prilagodbu budućim promjenama tehnologija i tehnika kao dijelovima cjeloživotnoga obrazovanja. Budući da se upoznaju s različitim standardima i propisima, na tome se studiju studenti osposobljavaju za dizajn i održavanje računalnih i programskih sustava, kao i za izradu pripadajuće dokumentacije.

Završetkom preddiplomskog stručnog studija Računarstvo Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek studenti se osposobljavaju za sljedeće stručne poslove iz područja računarstva i drugih srodnih područja:

 • izgradnja i održavanje naprednih računalnih sustava i programskih proizvoda;
 • primjena i održavanje naprednih računalnih sustava, programske podrške i računalnih mreža u poslovnim, industrijskim i ostalim djelatnostima;
 • projektiranje, implementiranje i programsko ostvarivanje naprednih računalnih sustava, programske podrške i računalnih mreža;
 • stručna potpora laboratorijskim istraživanjima;
 • izgradnja primjenskih i sustavskih programskih rješenja u naprednim programskim jezicima, tehnologijama i programskim okvirima za ugradbene, sveprisutne, mrežne, Internet, uslužne i mobilne okoline;
 • ispitivanje kvalitete i testiranje programske podrške;
 • izgradnja naprednih sklopovskih računalnih struktura i arhitektura za ugradbene, sveprisutne, mrežne i uslužne okoline;
 • izrada i dizajn sigurnih informacijskih sustava;
 • izrada i dizajn korisničke i poslužiteljske strane programskih rješenja (web sučelje, baze podataka);
 • izrada i dizajn mobilnih aplikacija;
 • izrada i dizajn korisničkih sučelja;
 • izrada i dizajn računalnih igara;
 • izrada i dizajn rješenja u vizualnom računarstvu uključujući obradu slike;
 • primjena računalne inteligencije u naprednim računalnim okolinama.

 

Preddiplomski stručni studij Računarstvo izvodi se od akademske godine 2018./2019. te treća godina ne izvodi u akademskoj godini 2018./2019. Studijski program treće godine preddiplomskog stručnog studija Računarstvo istovjetan je studijskom programu preddiplomskog stručnog studija Elektrotehnika, smjer Informatika.