Opis i program razlikovnih obveza

 

Program razlikovnih obveza izvodi se od 2007./2008. akademske godine, te je trenutačni program aktivan od akademske godine 2014./2015.

Uspješnim svladavanjem Razlikovnih obveza student stječe uvjete za kandidiranje za upis diplomskog sv. studija Elektrotehnika (smjer Elektroenergetika ili smjer Komunikacije i informatika) ili diplomskog sv. studija Računarstvo, ovisno o odabranom smjeru Razlikovnih obveza:

- Razlikovne obveze, smjer Elektroenergetika

- Razlikovne obveze, smjer Komunikacije i informatika

     - Razlikovne obveze, smjer Računarstvo

Razlikovne obveze (program)

Uvjet za upis Razlikovnih obveza je završeni stručni studij elektrotehnike Elektrotehničkog fakulteta Osijek ili stručni studij srodnih smjerova drugih visokih učilišta.