Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Teorija informacije RZ214

ECTS 5.5 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 133690 150781 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

JOB JOSIP, suradnik
MANDRIĆ-RADIVOJEVIĆ VANJA, suradnik
ŽAGAR DRAGO, nositelj

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati osnovne pojmove iz područja teorije informacije

2. opisati osnovne elemente komunikacijskog sustava

3. procijeniti ispravnost primjene teorijskih osnova u rješavanju zadataka

4. izraditi simulaciju osnovnih elemenata informacijskog sustava korištenjem softverskog alata

5. odabrati prikladnu metodu kodiranja za zadani problem

6. predložiti dizajn informacijskog sustava za jednostavan problem

7. usporediti jednostavne informacijske sustaveAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti