Razlikovne obveze


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Komunikacijske mreže RZ207

ECTS 6 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 133672 150772 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ŽAGAR DRAGO, nositelj
GRGIĆ KREŠIMIR, nositelj
VLAOVIĆ JELENA, suradnik

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. analizirati i diferencirati različite vrste komunikacijskih mreža

2. razlikovati fizičku i logičku strukturu suvremenih žičnih i bežičnih komunikacijskih mreža

3. vrednovati protokolni stog temeljen na OSI i TCP/IP referentnim modelima u suvremenim komunikacijskim mrežama

4. usporediti i ocijeniti svojstva, karakteristike i način implementacije kontrolnih, usmjerivačkih i komunikacijskih protokola na Internetu

5. procijeniti temeljne sigurnosne zahtjeve i zahtjeve za kvalitetom usluge u suvremenim komunikacijskim mrežama

6. predložiti i primijeniti programske alate za razumijevanje i analizu rada komunikacijskih protokolaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti