Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Osnove automatskog upravljanja RZ206

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 133680 150769 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

GRBIĆ RATKO, suradnik
NYARKO EMMANUEL-KARLO, suradnik
SLIŠKOVIĆ DRAŽEN, nositelj

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. izgraditi matematički model jednostavnog dinamičkog sustava

2. analizirati dinamičko vladanje sustava u vremenskom području, području kompleksne varijable i frekvencijskom području

3. ispitati točnost regulacijskog kruga i analizirati njegove statičke karakteristike

4. ispitati stabilnost regulacijskog kruga primjenom analitičkih i grafo-analitičkih metoda

5. projektirati jednostavan regulator primjenom grafo-analitičkih i analitičkih metoda sinteze

6. provesti analizu i sintezu regulacijskog kruga pomoću programskog paketa Matlab

7. objasniti strukturu i izvedbu digitalnog sustava upravljanjaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti