Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Analiza električkih mreža RZ205

ECTS 5.5 | P 45 | A 30 | L 0 | K 0 | ISVU 133662 150768 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

PELIN DENIS, nositelj
MILIČEVIĆ KRUNO, nositelj
BIONDIĆ IVAN, suradnik

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. objasniti osnovna svojstva pasivnih i aktivnih elemenata mreže

2. objasniti razliku između originala i modela na primjeru komponenata/uređaja i elemenata električke mreže, te vrednovati primjenjivost modela u inženjerskoj praksi

3. vrednovati svojstva mreže i elemenata mreže s obzirom na (ne)linearnost i vremensku (ne)promjenljivost

4. odabrati i primijeniti odgovarajuću metodu za rješavanje, odnosno analizu linearnih/nelinearnih vremenski promjenljivih/nepromjenljivih električkih mreža

5. vrednovati rješenja dobivena analizom mrežaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti