Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Programiranje (razlika) RZ204

ECTS 4 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 133687 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Sakrij grupeIzvoz u Excel

Programiranje (razlika) RZ-R-SA - broj studenata 3

1.0165062470VedranKukrikaizv.
2.0165062540JosipSpišićizv.
3.0165062598IvkaTadićizv.

Programiranje (razlika) RZ-R-SA - broj studenata 3

1.0165062470VedranKukrikaizv.
2.0165062540JosipSpišićizv.
3.0165062598IvkaTadićizv.

Programiranje (razlika) RZ-K-SA - broj studenata 0

Programiranje (razlika) RZ-K-SA - broj studenata 0

Programiranje (razlika) RZ-E-SE - broj studenata 11

1.0165060551MatejBarićizv.
2.0165062647MatijaBarišićizv.
3.0165062652VinkoBarišićizv.
4.0165062930MateoGavranizv.
5.0165059501IgorKosizv.
6.0165031229TomislavKovačevićizv.
7.0165064197ŽeljkoLukačizv.
8.0165062829JosipMiškovićizv.
9.0165064230MarioMiškovićizv.
10.0165056947BorisPavoševićizv.
11.0165059517MarioPlantosarizv.

Programiranje (razlika) RZ-E-SE1 - broj studenata 11

1.0165060551MatejBarićizv.
2.0165062647MatijaBarišićizv.
3.0165062652VinkoBarišićizv.
4.0165062930MateoGavranizv.
5.0165059501IgorKosizv.
6.0165031229TomislavKovačevićizv.
7.0165064197ŽeljkoLukačizv.
8.0165062829JosipMiškovićizv.
9.0165064230MarioMiškovićizv.
10.0165056947BorisPavoševićizv.
11.0165059517MarioPlantosarizv.

Programiranje (razlika) RZ-E-SE2 - broj studenata 0

Programiranje (razlika) RZ-E-SA - broj studenata 0

Programiranje (razlika) RZ-E-SA - broj studenata 0

Idi na vrh Izvoz u ExcelSakrij grupe

Nastavnici na predmetu

NENADIĆ KREŠIMIR, suradnik
ROMIĆ KREŠIMIR, suradnik
GALBA TOMISLAV, suradnik
MARTINOVIĆ GORAN, nositelj

Sadržaj

Ponavljanje osnova programskog jezika C. Složeni tipovi podataka: polja, strukture i unije. Pokazivači: veza s poljima, aritmetika pokazivača. Funkcije. Razmjena parametara po vrijednosti i adresi. Operacije s datotekama: binarne, tekstualne, sekvencijalne, s direktnim pristupom. Sustavni pristup razvoju programske podrške, "top-down" i "bottom-up" pristup. Pojam algoritma, postupak pretvorbe u programski kod. Primjeri algoritama za pretraživanje i sortiranje. Osnove objektnog programiranja. Pojam klase i objekta. Nasljeđivanje.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Sustavni pristup razvoju programske podrške. Detaljno poznavanje sintakse programskog jezika C. Osnove objektnog programiranja.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i laboratorijske vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Obavljanje laboratorijskih vježbi, kontrolne zadaće.

Osnovna literatura

1. Šribar, J; .Motik, B. Desmistificirani C++, 3. dopunjeno izdanje, 2010.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. Kernighan, Ritchie, The C Programming Language, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1996

2. Knuth, The Art of Computer Programming, Vol. 1., Fundamental Algorithms, Addison-Wesley, Reading, MA, 1997.

3. Fischer, Zbirka zadataka iz C-a, ETF Osijek (Zavodska skripta), 1999.

ECTS bodovna vrijednost kolegija

Bodovna vrijednost kolegija određena je na osnovu izračuna potrebnog vremena za uspješno svladavanje kolegija.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. usporediti i/ili na primjeru objasniti složene tipove podataka, pokazivače, funkcije i vrste datoteka

2. odabrati ili osmisliti prikladan algoritam u rješavanju problema korištenjem različitih podatkovnih i strukturnih elemenata

3. razviti vlastito programsko rješenje zadanog jednostavnog problema

4. definirati i objasniti osnovne pojmove načela objektno orijentiranog programiranja

5. razviti vlastito programsko rješenje i ispitati i analizirati razvijeno programsko rješenje u razvojnoj okolini i usporediti vlastito rješenje s postojećim rješenjimaTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)

60
ECTS
2
- odabrati ili osmisliti prikladan algoritam u rješavanju problema korištenjem različitih podatkovnih i strukturnih elemenata- razviti vlastito programsko rješenje zadanog jednostavnog problema- razviti vlastito programsko rješenje i ispitati i analizirati razvijeno programsko rješenje u razvojnoj okolini i usporediti vlastito rješenje s postojećim rješenjimaPredavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
50%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

5
Max

10
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
15
ECTS

0.5
- odabrati ili osmisliti prikladan algoritam u rješavanju problema korištenjem različitih podatkovnih i strukturnih elemenata- razviti vlastito programsko rješenje zadanog jednostavnog problema- definirati i objasniti osnovne pojmove načela objektno orijentiranog programiranjaLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

10
Max

30
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- razviti vlastito programsko rješenje zadanog jednostavnog problema- razviti vlastito programsko rješenje i ispitati i analizirati razvijeno programsko rješenje u razvojnoj okolini i usporediti vlastito rješenje s postojećim rješenjimaUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

15
Max

30
Pismeni ispit Broj radnih sati
15
ECTS

0.5
- usporediti i/ili na primjeru objasniti složene tipove podataka, pokazivače, funkcije i vrste datoteka- odabrati ili osmisliti prikladan algoritam u rješavanju problema korištenjem različitih podatkovnih i strukturnih elemenata- razviti vlastito programsko rješenje zadanog jednostavnog problemaPismeni ispit Provjera danih odgovora Min

0
Max

30
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
120
Σ ECTS
4
Σ Max
100