Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Komunikacijske vještine RZ202

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 133673 150767 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KELIĆ IVAN, suradnik
GLAVAŠ JERKO, nositelj

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. prepoznati osnove komunikacijskog procesa

2. pokazati oblike i ulogu neverbalne komunikacije

3. razviti djelotvorno oblikovanje poruka u javnoj i pisanoj komunikaciji

4. kombinirati vještine slušanja i postavljanja pitanja

5. utvrditi vještine prezentiranja i komunikacije u grupi

6. kreirati sustav komunikacije pomoću informacijsko-komunikacijskih tehnologijaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti