Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Modeliranje i simulacija RZ107

ECTS 6 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 133677 150783 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KÖHLER MIRKO, suradnik

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razumjeti načela i važnost izrade modela

2. analizirati, vrjednovati i planirati upotrebu matematičkih modela u tehničkim sustavima

3. prepoznati i međusobno povezati bitna obilježja modeliranja i simulacije

4. ocijeniti i opravdati različite modele procesa razvoja softvera

5. dizajnirati model dinamičkog sustava, pripremiti ga za implementaciju u MATLAB te simulirati ga u Simulinku

6. primijeniti usvojena načela i mehanizme, te upotrijebiti stečena znanja u modeliranju i simulaciji konkretnih stvarnih sustavaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti