Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Osnove energetike i ekologije RZ106

ECTS 5 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 133683 150773 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

GLAVAŠ HRVOJE, nositelj
KRAUS ZORISLAV, suradnik

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. procijeniti osnovne fizikalne i društveno političke pojmove vezane uz energiju, osnovne izvore i oblike energije

2. evaluirati osnovne energetske i ekološke značajke obnovljivih i neobnovljivih izvora energije

3. proširiti znanja i izgraditi svijest i stavove vezane uz utjecaj energetskih pretvorbi na okoliš

4. identificirati i interpetirati osnove značajke električne energije i elektroenergetskog sustava

5. primijeniti teorijska znanja iz područja obnovljivih i neobnovljivih izvora energije na analitički postavljene probleme

6. demonstrirati stečena znanja s predavanja i auditornih vježbi na odabranim postavima modela. Modeli laboratorijskih vježbi prikazuju Seebekov i Peltierov efekt, energetske pretvorbe energija vjetra i sunca, i upoznavanje s osnovama EESAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)752.51,2,3,4,5,6Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi: 70%. 310
Rješavanje zadataka3014Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka1020
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja150.56Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1020
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja3011,2,3,4Usmeni ispitProvjera danih odgovora2550