Razlikovne obveze

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Fizika (razlika) RZ102

ECTS 4 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 133670 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MIOKOVIĆ ŽELJKA, nositelj

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:


Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti