Razlikovne obveze

Akademska godina:

smjer Računarstvo (izb. blok I)

Prikaz popisa predmeta

1 . semestar

Matematika (razlika) (RZ101)Loomen

ECTS 6 / P 45 / A 45 / L 0 / K 0

Fizika (razlika) (RZ102)Loomen

ECTS 4 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Signali i sustavi (RZ103)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Modeliranje i simulacija (RZ107)Loomen

ECTS 6 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Arhitektura računala (razlika) (RZ108)Loomen

ECTS 1 / P 10 / A 0 / L 5 / K 0

Osnove elektrotehnike (razlika) (RZ110)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 27

2 . semestar

Komunikacijske vještine (RZ202)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Osnove automatskog upravljanja (RZ206)Loomen

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Algoritmi i strukture podataka (RZ216)Loomen

ECTS 6 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 24

smjer Komunikacije i informatika (izb. blok I)

Prikaz popisa predmeta

1 . semestar

Matematika (razlika) (RZ101)Loomen

ECTS 6 / P 45 / A 45 / L 0 / K 0

Fizika (razlika) (RZ102)Loomen

ECTS 4 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Signali i sustavi (RZ103)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Arhitektura računala (razlika) (RZ108)Loomen

ECTS 1 / P 10 / A 0 / L 5 / K 0

Osnove mjerenja (RZ109)Loomen

ECTS 6 / P 45 / A 15 / L 30 / K 0

Osnove elektrotehnike (razlika) (RZ110)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 27

2 . semestar

Projektiranje tehničkih sustava (RZ201)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Komunikacijske vještine (RZ202)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Analiza električkih mreža (RZ205)Loomen

ECTS 5.5 / P 45 / A 30 / L 0 / K 0

Elektronika (razlika) (RZ211)Loomen

ECTS 5 / P 45 / A 15 / L 0 / K 0

Komunikacijski sustavi (razlika) (RZ212)Loomen

ECTS 2 / P 15 / A 0 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 23.5

Elektroenergetika (izb. blok E)

Prikaz popisa predmeta

1 . semestar

Matematika (razlika) (RZ101)Loomen

ECTS 6 / P 45 / A 45 / L 0 / K 0

Fizika (razlika) (RZ102)Loomen

ECTS 4 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Signali i sustavi (RZ103)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Energetske pretvorbe (RZ104)Loomen

ECTS 7 / P 45 / A 30 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 24

2 . semestar

Komunikacijske vještine (RZ202)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Programiranje (razlika) (RZ204)Loomen

ECTS 4 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Analiza električkih mreža (RZ205)Loomen

ECTS 5.5 / P 45 / A 30 / L 0 / K 0

Osnove automatskog upravljanja (RZ206)Loomen

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Komunikacijske mreže (RZ207)Loomen

ECTS 6 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 28.5

Elektroenergetika (izb. blok A)

Prikaz popisa predmeta

1 . semestar

Matematika (razlika) (RZ101)Loomen

ECTS 6 / P 45 / A 45 / L 0 / K 0

Fizika (razlika) (RZ102)Loomen

ECTS 4 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Signali i sustavi (RZ103)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Energetske pretvorbe (RZ104)Loomen

ECTS 7 / P 45 / A 30 / L 0 / K 0

Osnove energetike i ekologije (RZ106)Loomen

ECTS 5 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Električne instalacije i rasvjeta (RZ112)Loomen

ECTS 3 / P 30 / A 0 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

2 . semestar

Komunikacijske vještine (RZ202)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Programiranje (razlika) (RZ204)Loomen

ECTS 4 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Analiza električkih mreža (RZ205)Loomen

ECTS 5.5 / P 45 / A 30 / L 0 / K 0

Osnove energetske elektronike (RZ208)Loomen

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Osnove elektroenergetskog sustava (RZ217)

ECTS 5 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 32.5

smjer Komunikacije i informatika (izb. blok A)

Prikaz popisa predmeta

1 . semestar

Matematika (razlika) (RZ101)Loomen

ECTS 6 / P 45 / A 45 / L 0 / K 0

Fizika (razlika) (RZ102)Loomen

ECTS 4 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Signali i sustavi (RZ103)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Arhitektura računala (razlika) (RZ108)Loomen

ECTS 1 / P 10 / A 0 / L 5 / K 0

Objektno orijentirano programiranje (RZ113)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 30 / K 0

Osnove razvoja web i mobilnih aplikacija (RZ114)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 15

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 26

2 . semestar

Projektiranje tehničkih sustava (RZ201)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Komunikacijske vještine (RZ202)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Programiranje (razlika) (RZ204)Loomen

ECTS 4 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Analiza električkih mreža (RZ205)Loomen

ECTS 5.5 / P 45 / A 30 / L 0 / K 0

Elektronika (razlika) (RZ211)Loomen

ECTS 5 / P 45 / A 15 / L 0 / K 0

Komunikacijski sustavi (RZ213)Loomen

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Teorija informacije (RZ214)Loomen

ECTS 5.5 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 38

smjer Računarstvo (izb. blok A)

Prikaz popisa predmeta

1 . semestar

Matematika (razlika) (RZ101)Loomen

ECTS 6 / P 45 / A 45 / L 0 / K 0

Fizika (razlika) (RZ102)Loomen

ECTS 4 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Signali i sustavi (RZ103)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Arhitektura računala (razlika) (RZ108)Loomen

ECTS 1 / P 10 / A 0 / L 5 / K 0

Baze podataka (RZ111)Loomen

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Objektno orijentirano programiranje (RZ113)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 30 / K 0

Osnove razvoja web i mobilnih aplikacija (RZ114)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 15

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 33

2 . semestar

Komunikacijske vještine (RZ202)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Programiranje (razlika) (RZ204)Loomen

ECTS 4 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Teorija informacije (RZ214)Loomen

ECTS 5.5 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Operacijski sustavi (RZ215)Loomen

ECTS 5.5 / P 45 / A 0 / L 30 / K 0

Algoritmi i strukture podataka (RZ216)Loomen

ECTS 6 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 32