Obavijesti

Obrana specijalističkog rada pristupnika Krešimira Radića, dipl.ing. elektrotehnike

U srijedu, 13. lipnja 2018. u 11 sati, u vijećnici Fakulteta, održat će se javna obrana specijalističkog rada pristupnika Krešimira Radića, dipl.inž. elektrotehnike, pred Povjerenstvom za obranu specijalističkog rada u sastavu: Prof.dr.sc. Damir Šljivac,...

06.06.2018. | Darko Mihić Promoviraj

Raspored nastave za 2. semestar poslijediplomskog specijalističkog studija u 2016.-2017.

...

26.04.2017. | Darko Mihić Promoviraj

Poziv na upis zimskog semestra 2016./2017. studentima poslijediplomskog specijalističkog studija

Pozivaju se studenti poslijediplomskog specijalističkog studija da do 31. listopada 2016. pristupe upisu akademske 2016./2017. godine svaki radni dan do 15 sati, a ponedjeljkom do 18 sati. ...

19.10.2016. | Darko Mihić Promoviraj