Natječaji

Natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij u akademskoj 2019./2020. godini

04.07.2019. | Miriam Arambašić PromovirajIspis

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

raspisuje

 

NATJEČAJ

za upis 15 studenata na

poslijediplomski specijalistički studiji Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju, za upis 15 studenata na poslijediplomski specijalistički studij Napredne komunikacije tehnologije i 15 studenata za upis na poslijediplomski specijalistički studij Procesno računarstvo

u akademskoj 2019./2020. godini

 

I.

  1. Poslijediplomski specijalistički studij Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju, izvodi iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, iz znanstvenog polja Elektrotehnike, a njegovim završetkom stječe se akademski stupanj sveučilišni/a specijalist/specijalistica elektroenergetskih mreža u tržišnom okruženju.
  2. Poslijediplomski specijalistički studij Napredne komunikacijske tehnologije izvodi se izznanstvenog područja Tehničkih znanosti, iz znanstvenog polja Elektrotehnike, a njegovim završetkom stječe se akademski stupanj sveučilišni/a specijalist/ specijalistica naprednih komunikacijskih tehnologija.
  3. Poslijediplomski specijalistički studij Procesno računarstvo izvodi se iz znanstvenog područjaTehničkih znanosti, iz znanstveno polja Računarstvo, a njegovim završetkom stječe se akademski stupanj sveučilišni/a specijalist/ specijalistica procesnog računarstva.
  4. Poslijediplomski specijalistički studiji Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju, poslijediplomski specijalistički studij Napredne komunikacijske tehnologije i poslijediplomski specijalistički studij Procesno računarstvo traju jednu godinu i šest mjeseci odnosno tri semestra i njihovim završetkom stječe se 90 ECTS bodova.

 

II.

UVJETI UPISA:

Pravo prijave za upis I. godine na poslijediplomske specijalističke studije Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju i Napredne komunikacijske tehnologije:

• pristupniciszavršenim dodiplomskim ili diplomskim sveučilišnimstudijem elektrotehnike ili računarstvo ili nekim od srodnih fakulteta u Hrvatskoj ili u nekoj od zemalja Europske unije s prosjekom ocjena na dodiplomskom ili diplomskom sveučilišnom studiju najmanje 3,0.

Odgovarajući srodni sveučilišni diplomski studiji za upis naposlijediplomski specijalistički studij Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju jesu:

- diplomski sveučilišni studij elektrotehnike ili diplomski sveučilišni studij računarstva na nekom od tehničkih fakulteta

- završen diplomski studij iz fizike i informatike

Odgovarajući srodni sveučilišni dodiplomski ili diplomski studiji za upis na poslijediplomski specijalistički studij Napredne komunikacijske tehnologije jesu:

- završen diplomski studij elektrotehnike ili računarstva na nekom od tehničkih fakulteta,

- završen diplomski studij matematike ili fizike, s usmjerenjem na informatičke znanosti, uz obvezne ispite razlike koje određuje Povjerenstvo za poslijediplomske specijalističke studije

- završen diplomski studij informacijskih i/ ili komunikacijskih znanosti, uz obvezne ispite razlike koje određuje Povjerenstvo za poslijediplomske specijalističke studije.

 

Pravo prijave za upis I. godine na poslijediplomski specijalistički studij Procesno računarstvo:

• pristupniciszavršenim dodiplomskim ili diplomskim sveučilišnim studijem elektrotehnike ili računarstvo ili nekim od srodnih fakulteta u Hrvatskoj ili u nekoj od zemalja Europske unije s prosjekom ocjena na diplomskom sveučilišnom studiju najmanje3,0 ili više, a na dodiplomskom studiju najmanje 3,2ili student treba pripadati skupini od 30% najboljih u svojoj generaciji.

Odgovarajući srodni sveučilišni diplomski studiji jesu:

- završen diplomski studij elektrotehnike ili računarstva na nekom od tehničkih fakulteta,

- završen diplomski studij matematike ili fizike, s usmjerenjem na informatičke znanosti, uz propisivanje ispita razlike od strane Povjerenstva za poslijediplomske specijalističke studije za svakog studenta posebno, ovisno o odslušanom dodiplomskom/diplomskom programu.

- završen diplomski studij informacijskih i/ili komunikacijskih znanosti, ali uz obvezno polaganje ispita razlike koje utvrđuje Povjerenstvo za poslijediplomske specijalističke studije za svakog studenta posebno ovisno o odslušanom dodiplomskom/diplomskom programu.

 

Iznimno, upis na poslijediplomske studije može se odobriti i pristupniku koji je završio studij s nižim uspjehom, ukoliko mu dva nastavnika ili jedan nastavnik i poslodavac, na temelju rezultata rada tijekom i nakon završetka diplomskog studija, daju preporuku za nastavak poslijediplomskog specijalističkog studija.

 

Za upis na poslijediplomski specijalistički studij Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju mogu se prijaviti pristupnici s završenim magisterijem znanosti iz polja elektrotehnike, a na poslijediplomske specijalističke studije Napredne komunikacijske tehnologije i Procesno računarstvo pristupnici s završenim magisterijem znanosti iz polja elektrotehnike ili računarstva, iznimno, može se odobriti upis i magistrima znanosti iz drugih polja tehničkih znanosti, uz polaganje ispita razlike.

 

III.

Uz prijavu pristupnici su dužni priložiti:

•obrazac prijave za upis na poslijediplomski specijalistički studij

•diplomu ili ovjerenu presliku diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju odnosno dodiplomskom studiju, ili potvrdnicu o izjednačavanju akademskih naziva

• dopunsku ispravu o studiju ili prijepis ocjena,

• rodni list, presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu i dvije fotografije (4x6 cm),

• životopis,

• odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju školarine (ako pravne osobe plaćaju školarinu) ili osobno potpisanu izjavu (ukoliko pristupnici sami plaćaju školarinu)

Prijavu za upis na poslijediplomski specijalistički studij podnose se na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Prijava za poslijediplomski specijalistički studij (navesti naziv poslijediplomskog specijalističkog studija)

Kneza Trpimira 2b

31 000 Osijek

Rok za podnošenje prijave je 18. listopada 2019. godine.

Odabrani pristupnici trebaju upisati studij do 29. studenog 2019. godine.

 

                                                                         IV.        

Troškovi poslijediplomskih specijalističkih studija:

 

Ukupna školarina poslijediplomskog specijalističkog studija iznosi 24.000,00 kuna i može se platiti u 3 obroka po 8.000,00 kuna, obroci se uplaćuju prilikom upisa u viši semestar  ili koristiti kreditne linije poslovnih banaka.

Školarina se uplaćuje na račun Fakulteta elektrotehnike računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, otvoren kod Hrvatske poštanske banke.

 

V.

ODABIR kandidata:

Odabir pristupnika bit će proveden na temelju uspjeha na diplomskom sveučilišnom studiju odnosno sveučilišnom dodiplomskom studiju.

Upisi će se obaviti i nastava ustrojiti ukoliko bude najmanje 3 prijavljena pristupnika po studiju.

 

VI.

Obrasci i upute za studente poslijediplomskih specijalističkih studija nalaze se na stranici: https://www.ferit.unios.hr/studiji/poslijediplomski-specijalisticki-studiji/obrasci-i-dokumenti#anc

Sve obavijesti o Poslijediplomskim specijalističkim studijima Internet stranici Fakulteta https://www.ferit.unios.hr/studiji/poslijediplomski-specijalisticki-studiji ili Uredu za studente na e-mail: miriam.arambasic@ferit.hr ili na telefon: 031/224-625.

 

VII.

Prijave koje nisu popunjene u skladu s propisanim obrascem i uputama za prijavu neće se razmatrati, kao i nepotpune i nepravovremene prijave.

Svi pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

 

                                                Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

                                                Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti