Natječaji

Natječaj za upis na poslijediplomske specijalističke studije Elektrotehničkg fakulteta Osijek

03.02.2016. | Emilija Horvat PromovirajIspis

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET OSIJEK

NATJEČAJ

za upis  pristupnika na

poslijediplomske specijalističke studije

u akademskoj 2015./2016. godini

I.

Raspisuje se natječaj za upis 15 studenata na poslijediplomski specijalistički studij Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju, 15 studenata na poslijediplomski specijalistički studij Napredne komunikacijske tehnologije i 15 studenata na poslijediplomski specijalistički studij Procesno računarstvo u akademskoj 2015./2016. godini.

II.

Završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju stječe se akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica elektroenergetskih mreža u tržišnom okruženju, završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija Napredne komunikacijske tehnologije stječe se akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica naprednih komunikacijskih tehnologija i završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija Procesno računarstvo stječe se akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica procesnog računarstva.

Poslijediplomski specijalistički studiji traju 1,5 akademsku godinu, odnosno tri (3) semestra i završetkom studija stječe se 90 ECTS bodova.

III.

Poslijediplomski specijalistički studij mogu upisati:

• pristupnici sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem elektrotehnike ili diplomskim sveučilišnim studijem računarstvo na Elektrotehničkom fakultetu Osijek. Prosjek ocjena na diplomskom sveučilišnom  studiju treba biti veći od 3,0.

• pristupnici sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem s prosječnom ocjenom većom od 3.0 na drugom srodnom fakultetu u Hrvatskoj ili u nekoj od zemalja Europske unije. Odgovarajući srodni sveučilišni diplomski studiji jesu:

  • za poslijediplomski specijalistički studij Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju

- diplomski sveučilišni studij elektrotehnike ili diplomski sveučilišni studij računarstva na nekom od tehničkih fakulteta

- završen diplomski studij iz fizike i informatike

  • za poslijediplomski specijalistički studij Napredne komunikacijske tehnologije i poslijediplomski specijalistički studij Procesno računarstvo

- diplomski  sveučilišni studij elektrotehnike ili  diplomski sveučilišni studij računarstva na nekom od tehničkih fakulteta

- završen diplomski  sveučilišni studij matematike ili diplomski sveučilišni studij fizike, s usmjerenjem na informatičke znanosti, uz obvezne ispite razlike

-  završen diplomski sveučilišni  studij informacijskih i/ ili komunikacijskih znanosti, uz obvezne ispite razlike

• poslijediplomski specijalistički studij Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju mogu upisati pristupnici sa završenim sveučilišnim dodiplomskim studijem elektrotehnike (diplomirani inženjeri/ke elektrotehnike.) Prosjek ocjena treba biti veći ili jednak 3,0.

• poslijediplomski specijalistički studij Napredne komunikacijske tehnologije mogu upisati pristupnici sa završenim sveučilišnim dodiplomskim studijem elektrotehnike (diplomirani inženjeri/ke elektrotehnike) ili računarstva (diplomirani inženjeri/ke računarstva). Prosjek ocjena treba biti veći ili jednak 3,0.

• poslijediplomski specijalistički studij Procesno računarstvo mogu upisati pristupnici sa završenim sveučilišnim dodiplomskim studijem elektrotehnike (diplomirani inženjeri/ke elektrotehnike) ili računarstva (diplomirani inženjeri/ke računarstva). Prosjek ocjena treba biti veći ili jednak 3,2 ili student treba pripadati skupini 30% najboljih u svojoj generaciji (potrebna potvrda fakulteta).

Na natječaj se mogu javiti i pristupnici koji su završili diplomski sveučilišni, odnosno dodiplomski studij s nižim uspjehom ukoliko dva nastavnika sa završenog studija ili jedan nastavnik i poslodavac, na temelju rezultata rada tijekom i nakon završetka studija, daju preporuku za upis poslijediplomskog specijalističkog studija.

IV.

Odabir pristupnika bit će proveden na temelju uspjeha na diplomskom sveučilišnom studiju odnosno sveučilišnom dodiplomskom studiju. Odabrani pristupnici trebaju upisati studij do 20. ožujka 2016. godine.

V.

Školarina sveučilišnog poslijediplomskog specijalističkog studija iznosi 24.000,00 kuna i može se platiti u 3 obroka po 8.000,00 kuna.

VI.

 Uz prijavu pristupnici su dužni priložiti:

•diplomu ili ovjerenu presliku diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju odnosno dodiplomskom studiju, ili potvrdnicu o izjednačavanju akademskih naziva

• dopunsku ispravu o studiju ili prijepis ocjena,

• rodni list, presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu i dvije fotografije (4x6 cm),

• životopis,

• odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju školarine (ako pravne osobe plaćaju školarinu) ili osobno potpisanu izjavu (ukoliko pristupnici sami plaćaju školarinu)

 

Natječaj za upis na poslijediplomske specijalističke studije  otvoren je zaključno do 25. veljače 2016. godine.

Obrasci i upute nalaze se na stranici: https://www.etfos.hr/studiji/poslijediplomski-specijalisticki-studiji/obrasci-i-dokumenti#anc

Prijavu s dokumentima treba poslati na adresu :

SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET OSIJEK

Kneza Trpimira 2b, 31 000 OSIJEK

 

Dodatne obavijesti o Natječaju zainteresirani mogu dobiti u Uredu studentske referade Elektrotehničkog fakulteta Osijek, na gore navedenoj adresi, putem telefona 031/224-625, putem web stranice Fakulteta www.etfos.unios.hr i e-maila darko.mihic@etfos.hr.

⇦ Nazad na pregled obavijesti