Poslijediplomski specijalistički studiji

Obrana doktorske disertacije pristupnika mr.sc. Dražena Tomića, dipl.ing. elektrotehnike

13.07.2018. | Darko Mihić PromovirajIspis

Obrana doktorske disertacije pristupnika mr.sc. Dražena Tomića, dipl.inž, pod naslovom " Dinamički odabir poslužitelja višestruke mrežne usluge primjenom kompozitne DNS-metrike " održat će se u četvrtak, 19. srpnja 2018. s početkom u 11 sati, u vijećnici Fakulteta.

Obrana će se provesti pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

Prof.dr.sc. Goran Martinović, predsjednik

Prof.dr.sc. Drago Žagar, mentor

Prof.dr.sc. Gordan Ježić, član, Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu

Prof.dr.sc. Radoslav Galić, član

Izv.prof.dr.sc. Krešimir Grgić, član

Doc.dr.sc. Višnja Križanović, zamjenica člana

Doc.dr.sc. Damir Blažević, zamjenik člana

⇦ Nazad na pregled obavijesti Nazad   Raspored   Engleski   Ishodi učenja

ECTS | P | A | L | K | ISVU | Akademska godina:

Nastavnici na predmetu

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:


Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti