Poslijediplomski specijalistički studiji

Ak.g.2014./2015.2015./2016.2016./2017.

Poslijediplomski specijalistički studij Procesno računarstvo

1 . semestar

Informacijski procesi (NKT102X)

ECTS 10 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Kvaliteta i usluge u IP mrežama (NKTI101X)

ECTS 10 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Modeliranje procesa temeljeno na podacima (PRI103)

ECTS 10 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Automatizirani elektromotorni pogoni (PRI104)

ECTS 10 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Dizajn i dijagnostika računalnih sustava (PRU102)

ECTS 10 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 60

2 . semestar

Marketing u računalnim tehnologijama (PRI204)

ECTS 10 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Osiguranje kvalitete programske podrške (PRI205)

ECTS 10 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Inteligentni robotski sustavi (PRU201)

ECTS 10 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 60

3 . semestar

Specijalistički rad (PRT301)

ECTS 30 / P 0 / A 0 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

Poslijediplomski specijalistički studij Napredne komunikacijske tehnologije

1 . semestar

Kvaliteta i usluge u IP mrežama (NKT102)

ECTS 10 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Distribuirani informacijski procesi (NKTi101)

ECTS 10 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Smart antene i konformni antenski nizovi (NKTi103)

ECTS 10 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 50

2 . semestar

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 60

3 . semestar

Specijalistički rad (NKT301)

ECTS 30 / P 0 / A 0 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

Poslijediplomski specijalistički studij Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju

1 . semestar

Stabilnost prijenosne mreže (ENU104)

ECTS 10 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Informacijski procesi (NKT102XX)

ECTS 10 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 60

2 . semestar

Kvaliteta i pouzdanost el. energije (ENT201)

ECTS 10 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Inteligentno upravljanje el. mrežama (ENU203)

ECTS 10 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 50

3 . semestar

Specijalistički rad (EN301)

ECTS 30 / P 0 / A 0 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30