Obrasci i dokumenti

 

DOKUMENTI

Sveučilišni pravilnik o poslijediplomskim studijima 

Sveučilišni pravilnik o poslijediplomskim studijima_ srpanj 2015.

Važeći dokumenti za studente koji su upisali doktorski studij  od ak. 2018./2019. nadalje

Brosura doktorski studij 2018. 2019.pdf

Važeći dokumenti za studente koji su upisali doktorski studij  od ak. 2016./2017. nadalje

Brosura doktorski studij 2016. 2017.pdf

 

Važeći dokumenti za studente koji su upisali doktorski studij  od ak. 2012./2013. do ak. 2015./2016.

Pravilnik o poslijediplomskom doktorskom studiju 2012.

Važeći dokumenti za studente koji su upisali doktorski studij prije ak. 2012./2013. 

Brošura_doktorski studij 2009.

 

OBRASCI, PREDLOŠCI I UPUTE 

Napomena: pdf dokumenti obrazaca su interaktivni ako ih se skine u izvornom obliku kako nudi pretraživač 

Prijava za upis

Obrazac za prijavu na upis na doktorski studij.pdf

Upis u višu godinu studija

Obrazac Izvješće doktorandi.docx

Obrazac Popis radova.doc

Obrazac plan istraživanja.docx

  Znanstveni skupovi čiji se zbornici radova citiraju u referalnim bazama kategorije A ili B

Kvalifikacijski doktorski ispit

Obrazac za prijavu za kvalifikacijski ispit.pdf

UPUTE za izradu preglednog rada.doc

Prihvaćanje teme doktorskog rada (javni razgovor)

Obrazac za pokretanje postupka prihvacanja teme doktorskog rada.pdf

Predlozak za prezentaciju obrana teme.ppt

P R O T O K O L obrane teme doktorskog rada.pdf

Z A P I S N I K s obrane teme doktorskog rada.pdf

Pokretanje postupka ocjene doktorskog rada

Obrazac za pokretanje postupka ocjene doktorskog rada.pdf

Obrazac Ocjene doktorskog rada.docx

Obrana doktorskog rada

Z A P I S N I K s obrane doktorskog rada.pdf

P R O T O K O L obrane doktorskog rada.pdf

Upute za izradu doktorskog rada.pdf