Obavijesti

Rezultati natječajnog postupka za upis na Poslijediplomski sveučilišni studij elektrotehnika i računarstvo

11.11.2020. | Miriam Arambašić PromovirajIspis

Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti razmatralo je pristigle prijave za upis na poslijediplomski doktorski studij u akademskoj 2020./2021. godini. i utvrdilo sljedeću rang listu

Modul elektroenergetika

Ime i prezime

Ostvareni bodovi

8936

5.39

 

Modul komunikacije i informatika

Ime i prezime

Ostvareni bodovi

4191

4.59

 

Modul računarstvo

Ime i prezime

Ostvareni bodovi

9766

6.11

6791

5.7

7681

5.15

8874

4.47

3012

4.38

1660

4.15

9484

4.07

 

Rang lista pristupnika određuje se na temelju prosjeka ocjena preddiplomskog i diplomskog, odnosno dodiplomskog studija ili magisterija znanosti, objavljenih znanstvenih i stručnih radova te ostalih znanstvenih i stručnih postignuća u zadnjih pet godina prije objavljivanja natječaja za upis na poslijediplomski sveučilišni studij.

U roku 15 dana od objavljivanja rang liste pristupnici koji nisu zadovoljni rezultatima natječajnog postupka trebaju predati u Studentsku službu pisanu žalbu s obrazloženjem. Žalbu razmatra Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti te očitovanje o žalbi dostavlja pristupniku u roku od 15 dana od roka za podnošenje žalbi.

Izv. prof. dr. sc. Irena Galić

Prodekanica za znanost i poslijediplomske studije

 

Pristupnici šifru pod kojom su rangirani mogu dobiti na broj telefona 031/224-625 ili osobno u Uredu za studente.

 

 

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti