Natječaji

Natječaj za upis na poslijediplomski studij

09.09.2014. | ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET OSIJEKPromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički Fakultet Osijek objavljuje natječaj za upis na poslijediplomski studij za upis 30 studenata na sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij iz područja tehničkih znanosti, polja elektrotehnika u akademskoj 2014./2015. godini te natječaj za upis studenata na sveučilišne poslijediplomske specijalističke studije Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju, Napredne komunikacijske tehnologije i Procesno računarstvo u akademskoj 2014./2015. godini

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET OSIJEK

 

NATJEČAJ za upis na poslijediplomski studij

I.

za upis 30 studenata na sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij iz područja tehničkih znanosti, polja elektrotehnika u akademskoj 2014./2015. godini

 

1.        Sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti, polja elektrotehnika traje tri godine, odnosno šest semestara.

2.        Na natječaj se mogu prijaviti:

·         Pristupnici sa završenim sveučilišnim dodiplomskim ili diplomskim studijem elektrotehnike ili računarstva na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku ili na ostalim fakultetima elektrotehnike ili računarstva hrvatskih sveučilišta. Prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom, odnosno dodiplomskom studiju treba biti 3,8 ili veći ili student treba pripadati skupini od 10% najboljih u svojoj generaciji. Ukoliko je prosječna ocjena manja od 3,8 upis se može odobriti na temelju preporuke dva sveučilišna profesora ili na temelju rezultata istraživačkog rada pristupnika.

·         Pristupnici sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem s prosječnom ocjenom ne manjom od 3,8 na drugom srodnom fakultetu (završen diplomski studij na jednom od srodnih tehničkih fakulteta;  završen diplomski studij matematike, fizike ili informatike na jednom od prirodoslovno-matematičkih fakulteta)  u Hrvatskoj, uz polaganje prijemnog ispita i/ili ispita razlike. Ukoliko je prosječna ocjena manja od 3,8, ali ne manja od 3,0 upis se može odobriti na temelju preporuke dva sveučilišna profesora ili na temelju rezultata istraživačkog rada pristupnika.

·         Pristupnici koji su stekli magisterij znanosti iz polja elektrotehnike ili računarstva;

·         Pristupnici sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem elektrotehnike ili računarstva na stranim sveučilištima, nakon posupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

3.        Ukoliko se na sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij prijavi veći broj pristupnika od utvrđenog kapaciteta, provodi se razredbeni postupak za odabir polaznika. Razredbeni postupak sastoji se od vrednovanja srednje vrijednosti svih ocjena na završenom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju odnosno dodiplomskom studiju i upisuju se osobe prema mjestu na rang listi pristupnika razredbenog postupka.

4.        Uz prijavu pristupnici su dužni priložiti:

·         diplomu o završenom studiju ili ovjerenu presliku diplome,

·         dopunsku ispravu o studiju ili prijepis ocjena,

·         preporuke dva sveučilišna profesora ukoliko je prosječna ocjena manja od 3,8, ali ne manja od 3,0

·         rodni list, presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu i dvije osobne fotografije (4x6 cm),

·         životopis,

·         odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju školarine (ako pravne osobe plaćaju školarinu) ili osobno potpisanu izjavu (ukoliko pristupnici sami plaćaju školarinu)

5.        Školarina sveučilišnog poslijediplomskog (doktorskog) studija iznosi 48.000,00 kn, a moguće ju je plaćati u 6 rata po 8.000,00 kn ili koristiti kreditne linije poslovnih banaka. Školarina za pristupnike s magisterijem znanosti iznosi 24.000,00 kn i može se platiti u 3 rate po 8.000,00 kn.

 

II

za upis studenata na sveučilišne poslijediplomske specijalističke studije Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju, Napredne komunikacijske tehnologije i Procesno računarstvo u akademskoj 2014./2015. godini

 

1.        Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studiji za stjecanje akademskog naziva Sveučilišni/a specijalist/ica elektroenergetskih mreža u tržišnom okruženju, Sveučilišni/a specijalist/ica naprednih komunikacijskih tehnologija odnosno Sveučilišni/a specijalist/ica procesnog računarstva, traju 1,5 akademsku godinu, odnosno 3 semestra i završetkom studija stječe se 90 ECTS bodova.

2.        Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij mogu upisati

·         Pristupnici sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem elektrotehnike ili računarstva na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. Prosjek ocjena na diplomskom studiju treba biti veći ili jednak 3,0.

·         Pristupnici sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem s prosječnom ocjenom većom od 3.0 na drugom srodnom fakultetu u Hrvatskoj ili u nekoj od zemalja Europske unije. Odgovarajući srodni sveučilišni diplomski studiji jesu:

o    diplomski studij elektrotehnike ili računarstva na nekom od tehničkih fakulteta

o    za poslijediplomski specijalistički studije Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju završen diplomski studij iz fizike s usmjerenjem na energetiku

o    za poslijediplomske specijalističke studije Napredne komunikacijske tehnologije i Procesno računarstvo završen diplomski studij matematike ili fizike, s usmjerenjem na informatičke znanosti, uz obvezne ispite razlike koje određuje Povjerenstvo za poslijediplomske specijalističke studije

o    za poslijediplomske specijalističke studije Napredne komunikacijske tehnologije i Procesno računarstvo završen diplomski studij informacijskih i/ ili komunikacijskih znanosti, uz obvezne ispite razlike koje određuje Povjerenstvo za poslijediplomske specijalističke studije.

·         Pristupnici sa završenim sveučilišnim dodiplomskim studijem elektrotehnike (diplomirani inženjeri/ke elektrotehnike). Prosjek ocjena treba biti veći ili jednak 3,0.

3. Školarina sveučilišnog poslijediplomskog specijalističkog studija iznosi 24.000,00 kn i može se platiti u 3 rate po 8.000,00 kn.

4. Uz prijavu pristupnici su dužni priložiti:

·         diplomu ili presliku diplome o završenom studiju odnosno potvrdnicu o izjednačavanju akademskih naziva,

·         dopunsku ispravu o studiju ili prijepis ocjena,

·         rodni list, presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu i dvije osobne fotografije (4x6 cm),

·         životopis,

·         odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju školarine (ako pravne osobe plaćaju školarinu) ili osobno potpisanu izjavu (ukoliko pristupnici sami plaćaju školarinu)

5. Upisi će se obaviti i nastava ustrojiti ukoliko bude najmanje 5 prijavljenih pristupnika po studiju.

 

Natječaj za studije iz točke I. i II. otvoreni su zaključno do 15. listopada 2014. godine.   

Obrasci i upute nalaze se na stranici: http://www.etfos.hr/poslijediplomski/obrasci

Prijavu s dokumentima treba poslati na adresu :

SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET OSIJEK

Kneza Trpimira 2b, p.p. 718

31107 OSIJEK

 

 

 Dodatne obavijesti o I. i II. točki natječaja zainteresirani mogu dobiti u Studentskoj referadi Elektrotehničkog fakulteta Osijek, Osijek, Kneza Trpimira 2b, putem telefona 031/224-625, putem web stranice Fakulteta www.etfos.hr i e-maila darko.mihic@etfos.hr.

                                                                                    

⇦ Nazad na pregled obavijesti