Poslijediplomski doktorski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Linearne integralne i diskretne transformacije ZZT104

ECTS 6 | P 30 | A 0 | L 0 | K 0 | ISVU 0 | Akademska godina: 2018./2019.

Nastavnici na predmetu

MAROŠEVIĆ TOMISLAV, nositelj

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:


Aktivnosti studenta:
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi