Poslijediplomski doktorski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Računalne okoline i postupci za analizu podataka ZUMR101

ECTS 8 | P 5 | A 0 | L 0 | K 0 | ISVU | Akademska godina: 2019./2020.

Nastavnici na predmetu

MARTINOVIĆ GORAN, nositelj

Ciljevi predmeta

Objasniti, pokazati, razvijati i koristiti raspodijeljene i uslužne računalne sustave, postupke i alate za učinkovitu analizu velikih skupova podataka u poslovnim, istraživačkim, industrijskim i drugim primjenama.

Sadržaj

paralelnih i raspodijeljenih algoritama. Upravljanje resursima, alatima i korisnicima, pouzdanost, sigurnost. Definiranje platforme, infrastrukture, aplikacije i načina prikaza podataka. Razvoj, testiranje i stavljanje usluge na tržište. Korištenje usluga i alata javnih oblaka računala. Veliki skupovi podataka. Otkrivanje, pohrana, rukovanje i obradba velikih skupova podataka. Postupci nadziranog, nenadziranog učenja, učenja s povratnom vezom, te ostalih postupaka učenja na podacima. Korištenje aktualnih analitičkih i implementacijskih tehnologija i alata za analizu podataka. Povezivanje uslužnih okolina s Internetom svega (IoE) kao izvorom podataka. Primjene u poslovnim, znanstvenim, medicinskim, industrijskim i drugim okolinama. Nadzor, mjerenje i vrednovanje performansi raspodijeljenih i uslužnih okolina i analizi podataka.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

1. Analizirati i vrednovati sklopovska i programska svojstva i mogućnosti raspodijeljenih i uslužnih okolina u analizi velikih skupova podataka. 2. Definirati modele, metodologije, algoritme, razvojne i programske mogućnosti za analizu velikih skupova podataka u navedenim okolinama. 3. Primijeniti modele, metodologije, algoritme, razvojne i programske mogućnosti za stvaranje okoline za analizu velikih skupova podataka. 4. Ispitati, izmjeriti, modificirati, optimirati i analizirati ostvarena rješenja za analizu velikih skupova podataka

Oblici provođenja nastave

predavanja, samostalni zadaci, mentorski rad

Obveze studenata

Pohađanje nastave i konzultacija, proučavanje literature, izrada projektnog istraživačkog zadatka s pripadajućim seminarskim radom i usmeni ispit.

Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave, projekt, seminarski rad, usmeni ispit, eksperimentalni rad

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:


Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti