Poslijediplomski doktorski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Paralelne i višejezgrene arhitekture TMR102

ECTS 10 | P 5 | A 0 | L 0 | K 0 | ISVU | Akademska godina: 2019./2020.

Nastavnici na predmetu

HOCENSKI ŽELJKO, nositelj

Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za istraživanja iz područja arhitekture i komunikacija unutar višeprocesorskih sustava. Upoznavanje paralelnih načina rješavanja problema i paralelnih algoritama. Stjecanje vještina u izradi programa za paralelnu obradu i rad s operacijskim sustavima za upravljanje višeprocesorskim i paralelnim arhitekturama. Osposobiti studente korištenju tehnologija CUDA i GPGPU.

Uvjeti za upis predmeta

Završen diplomski studij računarstva

Sadržaj

Osnovni oblici građe višeprocesorskih sustava. Sabirnice s jednim ili više glavnih računala. Komuniciranje u računalnim sustavima i komunikacijski protokoli. Operacijski sustavi i višeprocesorsko izvođenje programa. Sinkronizacija pristupa zajedničkim sredstvima. Građa sustava MISD, SIMD i MIMD. Sistolička polja. Računala upravljana tokom podataka. Visokoparalelna računala. Umjetne neuronske mreže. Postupci učenja u umjetnim neuronskim mrežama. Model moždane kore. Model za obradu informacija u mozgu CMAC. Algoritam učenja za CMAC. Višeprocesorska računala za rad u stvarnom vremenu. NVIDIA CUDA platforma. ATI STREAM platforma. GPGPU programiranje. Toleriranje kvarova u višeprocesorskim sustavima. Neke primjene višeprocesorskih i paralelnih sustava

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

1. Vrednovati funkcionalnosti višeprocesorskih i paralelnih računalnih sustava 2. Kritički usporediti rad višeprocesorskih i paralelnih sustava 3. Kritički usporediti rad jednostavnih i složenih višeprocesorskih i višejezgrenih GPGPU paralelnih sustava 4. Projektirati i modelirati višeprocesorske i višejezgrene GPGPU paralelne sustave 5. Primijeniti i ispitati višeprocesorske i višejezgrene GPGPU paralelne računalne sustave 6. Analizirati svojstva i predložiti unapređenja višeprocesorskih i višejezgreneih GPGPU paralelnih sustava 1.4. Sadržaj

Oblici provođenja nastave

predavanja, samostalni zadaci, mentorski rad, obrazovanje na daljinu, seminari i radionice

Obveze studenata

Pohađanje predavanja, proučavanje literature, izrada seminara, samostalno rješavanje zadataka i polaganje ispita.

Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave, seminarski rad, usmeni ispit, istraživanje

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:


Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti