Poslijediplomski doktorski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Komunikacijske mrežne tehnologije TMKI101

ECTS 8 | P 5 | A 0 | L 0 | K 0 | ISVU | Akademska godina: 2019./2020.

Nastavnici na predmetu

ŽAGAR DRAGO, nositelj

Ciljevi predmeta

Primijenjena znanja iz područja naprednih komunikacijskih mrežnih tehnologija, kritičko razmatranje trendova istraživanja u navedenom području, te razvijanje sposobnosti za samostalno istraživanje.

Sadržaj

Hijerarhija protokola i referentni modeli. Napredni mehanizmi za kontrolu toka i detekciju grešaka. Napredni mehanizmi kontrole zagušenja. IPv6 protokol. Napredne komponente transportnih protokola. Usluge u Internetu. Kvaliteta usluge u Internetu. Napredne metode tehnologije strujanja medija, audia i videa. Multimedijske usluge na zahtjev. Pokretljivost i opća dostupnost korisnika i usluga – transparentnost. Mobilne IP mreže - pokretni Internet. Upravljanje mrežom. Protokoli upravljanja mrežom. Primjena pokretnih agenata u mreži. Budućnost Interneta i uvođenje novih tehnologija. Tehnološki izazovi Interneta. Ostvarivanje kvalitete usluge za različite aplikacije i korisnike. Izazovi transformacije mreže i procesiranja podataka – koncept „računarstva u oblaku”. IoT tehnologije i pametna rješenja umrežavanja - pitanja i izazovi: propusnost i kapaciteti mreže, skalabilnost, kvaliteta usluge… Regulatorni aspekti umrežavanja i novih mrežnih tehnologija. Izazovi regulacije u „smart” okruženju. Bežične senzorske mreže (BSM) kao dio IoT koncepta. Sigurnosni aspekti mrežnih tehnologija.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

1. Klasificirati i ocijeniti rješenja povezivanja suvremenim komunikacijskim mrežnim tehnologijama. 2. Integrirati problematiku kontrole toka i zagušenja u komunikacijskoj mreži. 3. Povezati mehanizme i područja primjene protokola za upravljanje mrežom. 4. Povezati i predložiti napredna komunikacijska mrežna tehnološka rješenja. 5. Istražiti i zaključiti otvorene probleme područja i predložiti smjer istraživanja

Oblici provođenja nastave

predavanja, samostalni zadaci, mentorski rad

Obveze studenata

Pohađanje nastave, izrada seminarskog rada, dolazak na konzultacije, usmeni ispit

Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave, usmeni ispit, seminarski rad, istraživanje

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:


Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti