Poslijediplomski doktorski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Academic writing S101

ECTS 1 | P 6 | A 6 | L 0 | K 0 | ISVU | Akademska godina: 2019./2020.

Nastavnici na predmetu

FERČEC IVANKA, nositelj
LIERMANN-ZELJAK YVONNE, nositelj
BOŽIĆ-LENARD DRAGANA, nositelj

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:


Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti