Poslijediplomski doktorski studij

Poslijediplomski doktorski sveučilišni  studij Elektrotehnika u potpunosti usklađen s Bolonjskom deklaracijom  izvodi se na Elektrotehničkom fakultetu od akademske 2006./2007. godine.  Završetkom Poslijediplomskog studija elektrotehnike studenti stječu akademski naziv Doktor tehničkih znanosti iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika, s naznakom smjera - kratica Dr.sc.

Završetkom Poslijediplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnike, studenti su osposobljeni za provođenje znanstveno-istraživačkih projekata, razvoj i primjenu novih tehnologija te za obrazovanje stručnog i znanstvenog kadra.

 

Smjer Elektroenergetika

Poslijediplomski sveučilišni studij na smjeru Elektroenergetika proširuje i produbljuje znanja magistara elektrotehnike vezana za proizvodnju, prijenos, razdiobu, korištenje i gospodarenje električnom energijom. Studij osigurava iscrpno izučavanje fizikalnih procesa i teorijskih podloga vezanih uz navedenu problematiku, kao i znanstvenih metoda za planiranje razvoja, izgradnje, vođenja i održavanja elektroenergetskog sustava.

Smjer Komunikacije i informatika

Poslijediplomski sveučilišni studij na smjeru Komunikacije i informatika, proširuje i produbljuje znanja iz: teorije informacija, informacijskih mreža, algoritama upravljanja, programiranja i procesiranja u mrežama, analize i primjene modulacijskih postupaka, modernih arhitektura radio-komunikacijskih sustava, kao i teoriju, metode analize, sinteze i zasnivanja računalnih sustava ugrađenih u svim područjima ljudskog djelovanja, ali i raspodijeljenih i ekspertnih sustava, te programskih rješenja sustavske i primjenske programske podrške. Studenti stječu teorijske podloge i poznavanje znanstvenih metoda  iz područja analize, optimizacije, planiranja i projektiranja: komunikacijskih i informacijskih sustava, radiokomunikacijskih sustava, multimedijskih sustava, sustava procesnog upravljanja, inteligentnih i širokopojasnih digitalnih mreža integriranih usluga, te modernih računalnih arhitektura i njihove programske podrške. 

Detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Studentskoj referadi, na telefon (031) 224 625 ili e-mail darko.mihic@etfos.hr 

Publikacija o poslijediplomskom doktorskom studiju može se pogledati na stranici Obrasci i dokumenti .

Studijski program ak. 2016./2017. 

U ak. 2016./2017. na poslijdiplomskom doktorskom studiju izvodi se izmijenjeni program usvojen na sjednici Senata Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 28. rujna 2016. godine.

Program doktorskog studija ak. 2016. 2017..pdf  NOVO!

Akademska godina:

Poslijediplomski doktorski sveučilišni studij Elektrotehnika, smjer Komunikacije i informatika

Prikaz popisa predmeta

1 . semestar

Evolucijski algoritmi i primjene (ZEUK23)Loomen

ECTS 6 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Teorija signala (ZZT103)Loomen

ECTS 6 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Menagement tehničkih sustava (ZZT105)Loomen

ECTS 6 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Metode znanstveno-istraživačkog rada (ZZT107)

ECTS 6 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 36

izborni blok

Metode znanstveno-istraživačkog rada (ZZT107)

ECTS 6 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

2 . semestar

Algoritmi i grafovi (ZETK07)Loomen

ECTS 6 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Znanost o podatcima (ZEUK28)

ECTS 6 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 36

3 . semestar

Arhitekture suvremenih računala (ZEUK05)Loomen

ECTS 6 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Ugrađeni računalni sustavi (ZEUK06)Loomen

ECTS 6 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Baze podataka i računalne mreže (ZEUK07)Loomen

ECTS 6 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Inteligentni proizvodni postupci (ZEUK08)Loomen

ECTS 6 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Multimedijski računalni sustavi (ZEUK09)Loomen

ECTS 6 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Računalna grafika (ZEUK10)Loomen

ECTS 6 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 42

4 . semestar

Digitalne video-komunikacije (ZEUK13)Loomen

ECTS 6 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Razvoj i primjena ERP sustava (ZEUK18)Loomen

ECTS 6 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 24

Poslijediplomski doktorski sveučilišni studij Elektrotehnika, smjer Elektroenergetika

Prikaz popisa predmeta

1 . semestar

Evolucijski algoritmi i primjene (ZEUK23)Loomen

ECTS 6 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Teorija signala (ZZT103)Loomen

ECTS 6 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Menagement tehničkih sustava (ZZT105)Loomen

ECTS 6 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Metode znanstveno-istraživačkog rada (ZZT107)

ECTS 6 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 36

izborni blok

Metode znanstveno-istraživačkog rada (ZZT107)

ECTS 6 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

2 . semestar

Optimiranje u EE sustavu (ZETE01)Loomen

ECTS 6 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Transformatori u eksploataciji (ZETE03)Loomen

ECTS 6 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 18

3 . semestar

Inteligentni proizvodni postupci (ZEUK08)Loomen

ECTS 6 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 24

4 . semestar

Prijelazne pojave u el. mrežama (ZEUE07)Loomen

ECTS 6 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Napredne elektroenergetske mreže (ZEUE14)

ECTS 6 / P 30 / A 0 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30