Poslijediplomski doktorski studij

Poslijediplomski sveučilišni studiji izvode se na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek od 2002. godine.  Ovlaštenje za provedbu stjecanja doktorata znanosti za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika odobrio je Senat Sveučilišta donosi 28. siječnja 2002. godine. Poslijediplomski doktorski sveučilišni studij Elektrotehnika u potpunosti usklađen s Bolonjskom deklaracijom izvodi se na Elektrotehničkom fakultetu od akademske 2006./2007. godine. Poslijediplomski sveučilišni studij Elektrotehnika izmijenjen je i dopunjen modulom Računarstvo 2017. godine te je promijenjen i naziv studija u Poslijediplomski sveučilišni studij elektrotehnike i računarstva. Poslijediplomski sveučilišni studij elektrotehnike i računarstva izvodit će se sa modulima Elektroenergetika, Komunikacije i informatika te Računarstvo od akademske 2018./2019. godine.

Završetkom Poslijediplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike i računarstva, modula Elektroenergetika ili modula Komunikacije i informatika studenti stječu akademski naziv Doktor znanosti, znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje elektrotehnika , s naznakom smjera - kratica Dr.sc.  

Završetkom Poslijediplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike i računarstva, modula Računarstvo studenti stječu akademski naziv Doktor znanosti, znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje računarstvo, s naznakom smjera - kratica Dr.sc.

Studij obrazuje znanstvenike i istraživače osposobljene za provođenje znanstveno-istraživačkih projekata, razvoj i primjenu novih tehnologija te za obrazovanje stručnog i znanstvenog kadra.

Modul Elektroenergetika

Poslijediplomski sveučilišni studij na smjeru Elektroenergetika proširuje i produbljuje znanja magistara elektrotehnike vezana za proizvodnju, prijenos, razdiobu, korištenje i gospodarenje električnom energijom. Studij osigurava iscrpno izučavanje fizikalnih procesa i teorijskih podloga vezanih uz navedenu problematiku, kao i znanstvenih metoda za planiranje razvoja, izgradnje, vođenja i održavanja elektroenergetskog sustava.

Modul Komunikacije i informatika

Poslijediplomski sveučilišni studij na smjeru Komunikacije i informatika, proširuje i produbljuje znanja iz: teorije informacija, informacijskih mreža, algoritama upravljanja, programiranja i procesiranja u mrežama, analize i primjene modulacijskih postupaka, modernih arhitektura radio-komunikacijskih sustava, kao i teoriju, metode analize, sinteze i zasnivanja računalnih sustava ugrađenih u svim područjima ljudskog djelovanja, ali i raspodijeljenih i ekspertnih sustava, te programskih rješenja sustavske i primjenske programske podrške. Studenti stječu teorijske podloge i poznavanje znanstvenih metoda  iz područja analize, optimizacije, planiranja i projektiranja: komunikacijskih i informacijskih sustava, radiokomunikacijskih sustava, multimedijskih sustava, sustava procesnog upravljanja, inteligentnih i širokopojasnih digitalnih mreža integriranih usluga, te modernih računalnih arhitektura i njihove programske podrške.

Modul Računarstvo

Poslijediplomski sveučilišni studij na modulu Računarstvo proširuje i produbljuje znanja iz algoritamskog pristupa rješavanju problema, aktualnih pristupa programskog inženjerstva, metode analize, sinteze i zasnivanja računalnih sustava i sustava analize podataka ugrađenih u svim područjima ljudskog djelovanja, ali i raspodijeljenih i ekspertnih sustava, te programskih rješenja sustavske i primjenske programske podrške. Studenti stječu teorijske podloge i poznavanje znanstvenih metoda iz područja analize, optimizacije, planiranja i projektiranja: aktualnih računalnih sustava primjenjivih u industriji i poslovnim okolinama, te modernih računalnih arhitektura i njihove programske podrške.

Detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Studentskoj referadi, na telefon (031) 224 625 ili e-mail darko.mihic@ferit.hr 

Publikacija o poslijediplomskom doktorskom studiju može se pogledati na stranici Obrasci i dokumenti .

Natječaj za upis u novi doktorski studij može se naći ovdje.

Studijski program ak. 2016./2017. 

U ak. 2016./2017. na poslijdiplomskom doktorskom studiju izvodi se izmijenjeni program usvojen na sjednici Senata Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 28. rujna 2016. godine.

Program doktorskog studija ak. 2018. 2019..pdf

Kvalifikacijski doktorski ispit pristupnika Mateja Žnidareca, mag.inž.

  U petak, 28. rujna 2018. u 12 sati, u vijećnici Fakulteta, održat će se kvalifikacijski doktorski ispit pristupnika Mateja Žnidareca, mag.inž. elektrotehnike, pred Povjerenstvom za kvalifikacijski doktorski ispit u sastavu: Izv.prof.dr.sc. Zvonimir Klaić,...

24.09.2018. | Darko Mihić Promoviraj

Obrana doktorske disertacije pristupnika mr.sc. Dražena Tomića, dipl.ing. elektrotehnike

Obrana doktorske disertacije pristupnika mr.sc. Dražena Tomića, dipl.inž, pod naslovom " Dinamički odabir poslužitelja višestruke mrežne usluge primjenom kompozitne DNS-metrike " održat će se u četvrtak, 19. srpnja 2018. s početkom u 11 sati, u vijećnici...

13.07.2018. | Darko Mihić Promoviraj

Raspored nastave na doktorskom studiju u ljetnom semestru ak. 2017./2018. godini

    ...

07.06.2018. | Darko Mihić Promoviraj


Učitaj prijašnjih 100 objava

Akademska godina:

Poslijediplomski doktorski sveučilišni studij Elektrotehnika, smjer Komunikacije i informatika (2019./2020.)

Prikaz popisa predmeta

Poslijediplomski doktorski sveučilišni studij Elektrotehnika, smjer Računarstvo (2019./2020.)

Prikaz popisa predmeta

Poslijediplomski doktorski sveučilišni studij Elektrotehnika, smjer Elektroenergetika (2018./2019.)

Prikaz popisa predmeta