Nazad   Raspored   Engleski   Ishodi učenja

ECTS | P | A | L | K | ISVU | Akademska godina:

Nastavnici na predmetu

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Stvarati istraživački izazov i samostalno provesti istraživanje

2. Vrednovati rezultate proračuna parametara dalekovoda

3. Usporediti i vrjednovati grafičke i matematičke modele elemenata elektroenergetskog sustava

4. Vrednovati rezultate istraživanja

5. Stvarati zaključne razmatranja

6. Usporediti i vrjednovati različite metode za analizu električnih prilika u mreži