Professional study programme

Back   Loomen   Schedule   Hrvatski

Physics S103

ECTS 5 | P 30 | A 30 | L 15 | K 0 | ISVU 74052 186114 | Academic year: 2019./2020.

Course groups

Prikaži sve grupe na predmetu

Course lecturers

BOŠNJAKOVIĆ DEJAN, Associate
MIOKOVIĆ ŽELJKA, Lecturer

Overview of course assesment

Learning outcomes
Upon successful completion of the course, students will be able to:


Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti
Student's activity Workload ECTS (Workload/30) Learning outcomes
Upon successful completion of the course, students will be able to:
Teaching
method
Assessment method Points
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)391.31,2,3,4,5,6,7Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi: 70%. 24
Rješavanje zadataka361.24,5Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka1530
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3014,5,6,7Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1225
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja361.21,2,3,4,5Usmeni ispitProvjera danih odgovora1530
Domaća zadaća60.24,5,6,7Samostalni rad studenataProvjera riješenih zadataka15
Konceptualni test30.11,2,3,4,5Rješavanje testa višestrukog izboraProvjera danih odgovora06