Stipendije i zapošljavanje

Tema za diplomski rad

29.01.2021. | Rimac Automobili d.o.o.PromovirajIspis

Više informacija na: https://stup.ferit.hr/2021/01/29/tema-za-diplomski-rad-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tema-za-diplomski-rad-2

NASLOV: Emulacija energetskog pretvarača za baterijske spremnike energije

Mentor: Prof. dr. sc. Denis Pelin

Sumentor: Kristijan Lolić (Rimac Automobili d.o.o.)

ZADATAK: Pregled energetskih pretvarača za baterijske spremnike. Razvoj simulacijskog moela u programskom okruženju Typhoon HIL. Parametarske analize energetskog dijela pretavrača. Razvoj upravljačkog dijela pretvarača pomoću mikrokontrolera i vanjske upravljačke pločice.

⇦ Nazad na pregled obavijesti