Stipendije i zapošljavanje

OTVOREN JAVNI POZIV „JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA ZA POPULARIZACIJU STEM-A“

08.07.2020. | TERA Tehnopolis d.o.o.PromovirajIspis

Više informacija na: https://stup.ferit.hr/2020/07/08/otvoren-javni-poziv-jacanje-kapaciteta-organizacija-civilnoga-drustva-za-popularizaciju-stem-a/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=otvoren-javni-poziv-jacanje-kapaciteta-organizacija-civilnoga-drustva-za-popularizaciju-stem-a

Prijavitelji: Neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva; Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s barem jednom javnom znanstvenom institucijom/organizacijom iz STEM područja upisanom u Upisnik znanstvenih organizacija ili javnom visoko-obrazovnom institucijom iz STEM područja upisanom u Upisnik visokih učilišta i udrugom ukoliko ista već nije prijavitelj ili partner projekta.

Iznos potpore: Ukupna vrijednost natječaja iznosi 96.000.000,00 kn; EU financiranje je 100%; Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 3.000.000,00 kn.

Trajanje natječaja: Poziv je otvoren od 1.7.2020. do 31.12.2020. (ili do iskorištenja sredstava), a projektne prijave se zaprimaju od 15. srpnja 2020. godine.

Ovaj Poziv provodi se u okviru Europskog socijalnog fonda, odnosno Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritetne osi 4., Specifičnog cilja 11.ii.1. Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Opći cilj Poziva je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a.

Specifični ciljevi Poziva:

  • Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a.
  • Unaprijediti suradnju organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko-obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a.
  • Povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji, s naglaskom na djeci i mladima.

Cjelokupna dokumentacija dostupna je OVDJE.

⇦ Nazad na pregled obavijesti