Stipendije i zapošljavanje

Prijavite se na otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru projekta DIGI-B-CUBE i osigurajte do 150.000 eura za provedbu svojeg projekta!

12.06.2020. | TERA Tehnopolis d.o.o.PromovirajIspis

Više informacija na: https://stup.ferit.hr/2020/06/12/prijavite-se-na-otvoreni-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-u-okviru-projekta-digi-b-cube-i-osigurajte-do-150-000-eura-za-provedbu-svojeg-projekta/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=prijavite-se-na-otvoreni-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-u-okviru-projekta-digi-b-cube-i-osigurajte-do-150-000-eura-za-provedbu-svojeg-projekta

Cilj je ovog projekta omogućiti suradnju malih i srednjih poduzeća iz IT sektora s malim i srednjim poduzećima iz zdravstvenog sektora za razvoj digitalnih inovacija koje će transformirati medicinsku dijagnostiku, omogućujući učinkovitiji zdravstveni sustav usmjeren na pacijenta, i tako doprinijeti napretku prema Zdravstvu 4.0.

Projekt DIGI-B-CUBE putem vaučera financira izradu prototipova i inovativnih prilagođenih rješenja za rješavanje izazova digitalizacije u području medicinske dijagnostike i povezanih lanaca vrijednosti. Financiraju se projekti konzorcija sačinjenih od najmanje dvaju malih i srednjih poduzeća ili najviše triju organizacija iz dva različita sektora.

Razvoj prototipova ili konceptualizacija rješenja za suočavanje s izazovima digitalizacije u području medicinske dijagnostike financira se u iznosu do 20.000 eura po MSP-u, odnosno najviše 60.000 eura po projektu. Razvoj inovativnih prilagođenih rješenja u vidu novih proizvoda i usluga za rješavanje izazova digitalizacije u području medicinske dijagnostike financira se u iznosu do 50.000 eura po MSP-u, odnosno najviše 150.000 eura po projektu.

Prijaviti se mogu mala i srednja poduzeća iz Europske unije koja posluju u sektoru medicine, zdravstva, biotehnologije, biofarmacije i informacijskih tehnologija (IT) te s njima povezanim područjima (robotika, automatizacija, elektronika, nanotehnologija itd.).

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 29. srpnja 2020. godine.

Više o samom projektu i procesu prijave možete doznati na sljedećoj poveznici.

Projekt DIGI-B-CUBE financiran je iz programa Europske unije Obzor 2020.

⇦ Nazad na pregled obavijesti