Stipendije i zapošljavanje

Natječaj za asistenta na FESB-u Split

28.09.2018. | Centar za razvoj karijera FERITPromovirajIspis

Više informacija na: http://stup.ferit.hr/2018/09/28/natjecaj-za-asistenta-na-fesb-u-split/

Raspisan je natječaj za jednog asistenta na FESB-u.

Linkovi su:

https://www.fesb.unist.hr/novosti/1008/Natjecaj-za-nastavnike-i-suradnike

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8258069.html

  1. pod brojem 3 (jednog suradnika u zvanju asistent za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika na određeno vrijeme).

 

Kontakt podaci:

doc. dr. sc. Silvestar Šesnić

Zavod za elektroenergetiku

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Sveučilište u Splitu

e-mail: ssesnic@fesb.hr

 

Plan razvoja znanstveno-istraživačke karijere doktoranda

 

Doktorand će upisati poslijediplomski studij Elektrotehnike i informacijske tehnologije na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Splitu. U okviru rada na doktorskoj disertaciji doktorandov znanstveno-istraživački rad bi se usmjeravao prema razvoju naprednih analitičkih metoda za rješavanje diferencijalnih, integralnih i/ili integro-diferencijalnih jednadžbi te prema primjeni numeričkih metoda s ciljem usporedbe dobivenih rezultata. Ova bi analitička rješenja imala široku primjenu u okviru projektnih aktivnosti u koje će doktorand biti uključen. Naime, u okviru rada na projektu „ITER Physics Work Package – Code Development for Integrated Modelling” rješavanje diferencijalnih transportnih jednadžbi predstavlja osnovu za modeliranje stanja plazme prilikom fuzijske reakcije u termonuklearnom fuzijskom reaktoru. Nadalje, analitičke metode imaju direktnu primjenu u modeliranju tanko-žičanih struktura iznad ili unutar medija s gubicima te se dobivena rješenja mogu primijeniti i na modeliranje uzemljivačkih sustava, podzemnih i/ili nadzemnih elektroenergetskih vodova, kao i antenskih sustava.

U okviru poslijediplomskog studija, doktorand bi upisao i izvršavao zadaće predviđene studijskim programom, uz izbor kolegija koji bi bili osigurali znanja i vještine potrebne za izradu doktorske disertacije. Između ostalih, doktorand bi upisao kolegije Analitičke metode u elektromagnetizmu, Modeliranje i simuliranje fizikalnih sustava te Matematičko programiranje u elektroenergetskim mrežama. Prije polaganja kvalifikacijskog ispita, u okviru kojega se očekuje iscrpni pregled područja istraživanja, doktorand bi trebao objaviti barem jedan znanstveni rada iz područja analitičkog modeliranja. Prije pristupanja javnom razgovoru, očekuje se objavljivanje najmanje dva znanstvena rada u zbornicima međunarodnih skupova, te bar jedan rad u časopisu.

S ciljem unaprjeđenja znanstveno-istraživačkog razvoja kao i osiguravanjem prikladne platforme za diseminaciju i provjeru postignutih rezultata, doktorand bi sudjelovao na međunarodnim konferencijama. Ujedno bi bio potican prema prijavama na ERASMUS programe razmjene nastavnog osoblja s ciljem posjeta inozemnim sveučilištima.

Doktorand bi imao znanstvenu podršku istraživačke grupe s kojom mentor aktivno surađuje; prof. dr. sc. Dragan Poljak, izv. prof. dr. sc. Vicko Dorić i doc. dr. sc. Mario Cvetković. Također bi bio u kontaktu s inozemnim znanstvenicima ass. prof. Sebastien Lallechere, Universte Clermont Auvergne, Francuska i prof. Sergey Tkachenko, Otto von Guericke University, Magdeburg, Njemačka.

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti