Obavijesti o završetku studija

Rok za predaju završnih radova - 12. ožujka 2010.

18.02.2010. | Kruno MiličevićPromovirajIspis

Sljedeći rok za predaju ocijenjenih završnih radova je petak, 12. ožujka 2010. godine, za sjednicu Odbora koja će se održati drugom polovinom ožujka 2010. godine. Molim sve studente i mentore da imaju na umu ove rokove prilikom izrade završnih radova. U trenutku predaje ocijenjenog završnog rada Studentskoj službi, student mora imati položene sve ispite predviđene studijskim programom.
⇦ Nazad na pregled obavijesti