Obavijesti o završetku studija

Rok za predaju ocijenjenih završnih radova produljen do 19. ožujka 2010.

08.03.2010. | Kruno MiličevićPromovirajIspis

Sljedeći rok za predaju ocijenjenih završnih radova produljen je do petka, 19. ožujka 2010. godine, za sjednicu Odbora koja će se održati do kraja ožujka 2010. godine. Molim sve studente i mentore da imaju na umu ove rokove prilikom izrade završnih radova. U trenutku predaje ocijenjenog završnog rada Studentskoj službi, student mora imati položene sve ispite predviđene studijskim programom.

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti