Obavijesti o završetku studija

Sastanak sa "nebolonjskim" studentima koji završavaju studij

07.07.2010. | Damir Šljivac PromovirajIspis

Poštovani studenti "starih" dodiplomskih i stručnih studija, ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih uz završetak Vašeg studija ili eventualnih problema, pozivam Vas na sastanak u ponedjeljak, 12. srpnja 2010. godine u 17,00 sati u Vijećnicu fakulteta, 1-33. Sastanak je organiziran na inicijativu studenata i predviđen za 17,00 sati zbog potreba studenata koji rade i putuju. Naravno, mogući su i dalje osobni kontkati u terminima konzultacija (pon/sri 9,00 do 11,00 sati) u uredu prodekana, 1-34. Prodekan za nastavu Prof.dr.sc. Damir Šljivac
⇦ Nazad na pregled obavijesti