Obavijesti o završetku studija

Rok za predaju završnog rada - dekanski rok

22.09.2010. | Kruno MiličevićPromovirajIspis

Dekanski rok za predaju ocijenjenih završnih radova je utorak 5. listopada 2010. godine do 12 sati. Sjednica Odbora održat će se u utorak, 12. listopada 2010. godine. Molim sve studente i mentore da uzmu u obzir ove rokove prilikom izrade završnih radova. U trenutku predaje ocijenjenog završnog rada Studentskoj službi, student mora imati položene sve ispite predviđene studijskim programom. Pri predaji rada (prema Uputama za izradu završnog rada: jedan neuvezani primjerak i obrazac s ocjenom rada) potrebno je predati i popunjenu prijavnicu i indeks.

Detaljne upute sa linka:

- Studenti za dekanski rok (dakle, od 27. rujna u 12 sati do utorka 5. listopada u 12 sati) predaju završne radove s obzirom na studij i smjer:

a) studenti preddiplomskog studija računarstva i stručnog studija smjera informatika predaju završni rad u Studentskoj službi ETF-a u Campusu

b) svi ostali studenti predaju završni rad u Studentskoj službi u zgradi ETF-a u ulici Kneza Trpimira

Navedeni raspored predaje rada će vrijediti i za sve buduće rokove predaje.

- Molim one studente koji su dovršili završni rad, a u dekanskom ispitnom roku budu imali usmeni ispit iz svog posljednjeg ispita (ili više njih) nakon roka za predaju rada (5. listopada, 12 sati) da mi se jave osobno u uredu u utorak 5. listopada u 10 sati.

- Sljedeći će rok za predaju završnih radova biti nakon prvog ispitnog roka koji se bude održao nakon dekanskog. Točan termin tog roka bit će pravovremeno objavljen na internetskim stranicama Fakulteta.

⇦ Nazad na pregled obavijesti