Obavijesti o završetku studija

Rok za predaju završnog rada - dekanski rok, 5.10. - podsjetnik na važnije informacije

03.10.2010. | Kruno MiličevićPromovirajIspis

Dekanski rok za predaju ocijenjenih završnih radova je utorak 5. listopada 2010. godine do 12 sati. Sjednica Odbora održat će se u utorak, 12. listopada 2010. godine. Molim sve studente i mentore da uzmu u obzir ove rokove prilikom izrade završnih radova. U trenutku predaje ocijenjenog završnog rada Studentskoj službi, student mora imati položene sve ispite predviđene studijskim programom. Pri predaji rada (prema Uputama za izradu završnog rada: jedan neuvezani primjerak i obrazac s ocjenom rada) potrebno je predati i popunjenu prijavnicu i indeks.

- Studenti za dekanski rok (dakle, od 27. rujna u 12 sati do utorka 5. listopada u 12 sati) predaju završne radove s obzirom na studij i smjer:
a) studenti preddiplomskog studija računarstva i stručnog studija smjera informatika predaju završni rad u Studentskoj službi ETF-a u Campus
b) svi ostali studenti predaju završni rad u Studentskoj službi u zgradi ETF-a u ulici Kneza Trpimira
Navedeni raspored predaje rada će vrijediti i za sve buduće rokove predaje.

- Molim one studente koji su dovršili završni rad, a u dekanskom ispitnom roku budu imali usmeni ispit iz svog posljednjeg ispita (ili više njih) nakon roka za predaju rada (5. listopada, 12 sati) da mi se jave osobno u uredu u utorak 5. listopada u 10 sati.

- Sljedeći će rok za predaju završnih radova biti nakon prvog ispitnog roka koji se bude održao nakon dekanskog. Prema kalendaru nastave:
http://www.etfos.hr/?raspored&kalendar
sljedeći rok je izvanredni ispitni rok u zimskom semestru (od 08. studenog 2010. godine do 20. studenog 2010. godine.), pa prema tome sljedeći rok za predaju završnih radova neće biti prije 20. studenog 2010. Točan termin tog roka bit će pravovremeno objavljen na internetskim stranicama Fakulteta.

- Budući da će sljedeća sjednica Odbora biti 12. listopada, studenti koji predaju završni rad za dekanski rok Odbora (5. listopada do 12 sati), moći će podnijeti prijavu za upis na diplomski studij najkasnije do 15. listopada do 12 sati.

- Budući da je očekivan veliki broj studenata koji bi predali završni rad na dekanskom roku,
podsjećam studente da mentori konačnu verziju rada, prema članku 9. Pravilnika o završnim i diplomskim ispitima, imaju pravo pregledavati i 10 dana, bez obzira na rokove za predaju radova u Studentskoj službi. Stoga upozoravam studente da što prije predaju rad na ocjenu mentoru, kako bi mentori stigli pregledati radove i za kraće vrijeme od predviđenih maksimalnih 10 dana. Naime, ako bi mentori za pregledavanje radova koristili najduže razdoblje na koje imaju pravo (10 dana), studenti ne bi stigli predati rad za dekanski rok.

 

U gore navedenoj obavijesti su ponovljene obavijesti već objavljene na linkovima:

http://www.etfos.hr/studenti/obavijesti.php?id=469&key=studenti

http://www.etfos.hr/studenti/obavijesti.php?id=462&key=studenti

http://www.etfos.hr/studenti/obavijesti.php?id=460&key=studenti

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti